Privatøkonomi

Coronakrisen har ændret verden for investorerne - investeringskæmpe udpeger tre vigtige temaer

Det er vigtigt at investorerne går deres porteføljer igennem som følge af coronakrisen, lyder det fra verdens største kapitalforvalter.

Foto: Charly Triballeau

Coronakrisen kommer til at ændre investeringslandskabet i en sådan grad og med en så stor hastighed, at investorerne skal tage alle deres investeringer op til genovervejelse og ikke kun pudse porteføljen af i kanterne.

Sådan lyder det nu fra Blackrock, der er verdens største kapitalforvalter.

»Det vigtigste for investorerne lige nu er at gennemgå deres allokeringer for at sikre, at deres porteføljer er modstandsdygtige over for de tendenser, der er blevet sat ekstra strøm til,« skriver Blackrock i sin halvårlige prognose for finansmarkederne.

Årsagen er, at coronavirussen og den krise, som er fulgt efter i takt med nedlukninger rundt om i verden, har sat ekstra fart på de ændringer, der var undervejs i forhold til ulighed, globalisering, makropolitik og bæredygtighed.

»Verden har ændret sig, og vi har fået en helt ny makroøkonomisk forståelsesramme, som har ført til store ændringer i vores syn på tingene,« skriver Blackrock.

I prognosen peger Blackrock på tre temaer, som kommer til at fylde i 2020. Dem har Blackrock døbt activity restart, policy revolution og real resillience. Altså temaer om genåbning af økonomierne, politiske modtræk til krisen og modstandsdygtighed i porteføljerne.

1. Activity Restart

I forhold til temaet "activity restart" lyder det fra Blackrock, at coronakrisen har sendt den globale økonomi ned i et dybere hul end under finanskrisen, men de langsigtede konsekvenser for økonomien vil dog ikke været helt så store. Og den hastighed, som økonomien kommer op i gear med, kommer til at afhænge af virussen.

De langsigtede konsekvenser for markederne som følge af pandemien bliver bl.a. digitalisering og ændringer af de globale forsyningskæder.

»Alternative datakilder bliver nøglen til forstå disse ændringer,« noterer Blackrock med henvisning til, at data for mobiliteten blandt borgerne f.eks. er et bedre parameter for, hvordan det går med genåbningen af økonomien end bare selv antallet af restriktioner.

2. Policy Revolution

Under temaet "policy revolution" påpeger den store kapitalforvalter, at grænserne mellem finans- og pengepolitikken bl.a. er blevet mere utydelige i forbindelse med det historisk store sikkerhedsnet, der er blevet spændt ud under økonomierne rundt om i verden.

»Revolutionen i penge- og finanspolitikken var vigtig. På kort sigt vil det være positivt for risikofyldte aktiver, men det er ikke sandsynligt, at det er begyndelsen til et nyt 10-årigt bull marked, som det var tilfældet efter finanskrisen,« skriver Blackrock, der samtidig påpeger, at kapitalforvalteren ser højere inflation i de kommende år som en risiko.

3. Real Resilience

De strukturelle ændringer, som coronakrisen har pustet til, tester modstandsdygtigheden i investorernes porteføljer, lyder det fra Blackrock under temaet "real resilience". I takt med, at penge- og finanspolitikken har presset renterne på statsobligationer ned, giver de f.eks. mindre diversificering, da det forventede afkast på dem er faldet i takt med renteniveauet.

Og samtidig er der behov for øget diversificering som følge af den geopolitiske fragmentering.

»Chokket fra coronavirussen understreger, hvor vigtigt det er at tænke på usikkerhed i forhold til at opbygge en modstandsdygtig portefølje. Det er meget mere end bare at tænke på forskellige aktivklasser. Det handler om at sikre, at porteføljen er velpositioneret i forhold til regioner, lande og selskaber, når det handler om de underliggende temaer,« skriver Blackrock.

Læs også
Top job