Privatøkonomi

Ankenævn står fast: 20 pct.-reglen kan gøre tegningsretter værdiløse

Der er grund til at være varsom, hvis de selskaber, man ejer via sin pension, tilbyder tegningsretter eller andre større goder.

En aktionær i laksevirksomheden Bakkafrost kom i klemme, da han ville udnytte sine tegningsrettigheder. Foto: Bakkafrost

En pensionsordning er et lukket system. Hvis man vil eje enkeltaktier, må de højst udgøre 20 pct. af pensionens værdi på købstidspunktet. Det kan koste dyrt, hvis man får tildelt tegningsrettigheder på sine aktier, viser en afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet.

Udgangspunktet var en færøsk kunde i BankNordik. Han ejede via sin kapitalpension 1.201 aktier i laksefirmaet Bakkafrost sidste efterår. Bakkafrost tilbød sine aktionærer tegningsrettigheder, så de kunne købe aktier til favørkurs. ..

Læs også