Privatøkonomi

De ældste øger grebet om den danske børsformue

Mens især de unge og midaldrende har trukket sig som investorer, har de ældre øget deres investeringer.

Danskere over 60 år ejer en stigende del af de danske aktier, investeringsbeviser og oblgiationer. Det skyldes især, at aldersgruppen vokser, men det forklarer ikke hele stigningen. Det er især aktieandelen, der er steget. Foto: Arkivfoto.

Danskere over 60 år ejer en stadig større del af de hjemlige værdipapirer. Og det har givet dem en kraftig formuevækst de senere år. Antallet af ældre er vokset, men det er ikke nok til at forklare hele væksten, viser nye beregninger baseret på privates ejerandel af værdipapirer noteret hos VP Securities.

Hvor de ældre danskere i januar 2005 havde 60 pct. af de privatejede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer, er andelen nu steget til 68,9 pct. Hvis ejerandelen blot skulle være steget, så det passer med hvor mange flere ældre, der er kommet i perioden, skulle den have været på 66 pct.

»Vi lever længere og går senere på pension. Og seniorerne forventer at skulle leve et aktivt pensionistliv med større aktiviteter i hverdagen end en tur med indkøbstrolley ned i supermarkeder. Derfor spares der mere op,« vurderer fremtidsforsker Marianne Levinsen, Fremforsk.

Hun tilføjer, at flere også ønsker at have råd til at købe sig til hjælp som gamle, så de ikke bliver afhængige af et presset offentligt system.

Cheføkonom Las Olsen, Danske Bank siger, at der er tale om en voksende gruppe, som er blevet betydeligt rigere.

»Folk over 60, og også over 65, bliver ved med at arbejde og tjene penge, og det gælder især dem med gode indkomster, som investerer det, de ikke lige skal bruge. Dem, der går på pension, har generelt meget bedre pensionsordninger nu end for 15 år siden. Der er så også ekstra god grund til at have noget formue, for pengene skal række cirka 2½ år længere end i 2005 baseret på statistikken for levetid,« siger Las Olsen.

Tallene fra VP Securities viser, at de ældre danskeres børsformue er vokset 123 pct. eller 341 mia. kr. siden 2005. Ses på privates børsformue under et, er den vokset 94 pct.

Direktør Mikael Bak, Dansk Aktionærforening, vurderer, at den negative realrente på obligationer og negative renter på indestående i banken også spiller en rolle for ældres lyst til at investere.

»De ældre bliver ved med at investeret i længere tid. Man sælger ikke længere alle sine aktier og går kontant, fordi folkepensionsalderen nærmer sig,« siger Mikael Bak.

Tages hensyn til den demografiske ændring, er det især de 50-60 årige og de 20-30-årige, der taber terræn på investeringsmarkedet.

Det er ikke muligt at se på tallene, om der er blevet færre investorer, eller om investorerne har en mindre beholdning end tidligere.

BRANCHENYT
Læs også