Privatøkonomi

Spørg om penge: Køb af strukturerede fordringer i virksomhedsskatteordningen

Skatterådet har tilsidesat en indstilling fra Skattestyrelsen, hvorefter virksomhedsejerne kunne anvende overskydende likviditet i virksomhedsskatteordningen til køb af strukturerede fordringer, selvom der ikke var tale om massegældsbreve.

I en tid med negative renter kan det ofte være et problem for virksomhedsejere, der anvender virksomhedsskatteordningen, at få placeret overskudslikviditet på acceptable vilkår, bl.a. som følge af snævre grænser for udlån mv. fra virksomhedsskatteordningen.

En afgørelse fra Skatterådet fra 25. maj 2020 åbner nye muligheder for alternative placeringer af overskydende likviditet. ..

BRANCHENYT
Læs også