Privatøkonomi

Undersøgelse: Flere vil gerne have elbil - men prisen afskrækker

Stor stigning i antallet af danskere, der gerne ville skifte til en elbil, viser undersøgelse.

Flere og flere danskere vil gerne have en elbil, men prisen afskrækker stadig, viser en undersøgelse fra Ingeniørforeningen.

Tanken om at skifte den konventionelle bil ud med en elbil vinder frem blandt danskerne.

Når salget alligevel ikke stiger mere, end det gør, kan det hænge sammen med prisen. Et stort flertal mener nemlig, at prisen er for høj, viser en ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen IDA.

IDA har spurgt 2.000 danskere om deres syn på elbiler og i forhold til året før, er der en klar bevægelse mod, at flere gerne vil skifte til en elbil.

På spørgsmålet om, hvor ”sandsynligt ville det være, at du ville vælge en elbil”, svarer 33 pct. ”sandsynligt” eller ”meget sandsynligt”.

Det er flere end i den anden ende af skalaen, hvor 32 pct. svarer, at det er ”slet ikke sandsynligt” eller ”ikke sandsynligt”.

Især i besvarelsen ”meget sandsynligt” er stigningen markant. I undersøgelsen fra oktober 2019 svarede kun 10 pct., at det var ”meget sandsynligt”.

Med 13 pct. i dette års undersøgelse er der tale om en stigning på 33 pct., der svarer, at det er ”meget sandsynligt”, at de ville vælge en elbil.

Ingeniørforeningen har i flere år lobbyet for, at man skal sænke eller fjerne afgifterne på elbiler for at sikre målene i den grønne omstilling, og hæfter sig derfor ved, at ”kun 13 pct. vil vælge en elbil”.

»Vi bliver nødt til at kigge på en eller anden form for afgiftsfritagelse, så en elbil bliver et mere naturligt valg for flere. Jeg ser også gerne, at man kom med et afgiftsregime, der gælder de næste 10 år, så der bliver skabt en vis tryghed for bilkøbere og -sælgere om afgifterne på alle biltyper. Hvis elbilerne skal være afgiftsfrie, så må politikerne finde en anden måde at finde de penge, som benzin- og dieselbiler hvert år bidrager med til statskassen,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA.

Når det kommer til prisen på en elbil, så er der et meget stort flertal af de adspurgte, der angiver prisen som en barriere.

69 pct. af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at prisen på en elbil en en stor eller meget stor barriere ved et køb af en elbil.

Kun 8 pct. mener, at priserne ikke påvirker deres valg synderligt.

IDA mener, at politikerne burde forbyde salg af benzin- og dieselbiler allerede fra 2022, ”hvis transportsektoren skal bidrage tilstrækkeligt til en CO2-reduktion på 70 pct. i 2030, som er nedfældet i den klimalov, der blev vedtaget af Folketinget sidste år,” skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Læs også
Top job