Privatøkonomi

Om tab ved forsinket tinglysning

I juni fik Højesteret et gruppesøgsmål fra en række private boligejere, der mente at have lidt tab i forbindelse med en forsinket tinglysning. Men hvad er op og ned i den sag?

I 2009 blev tinglysningen af rettigheder over fast ejendom digitaliseret. Men ved overgangen til digital tinglysning oplevede bl.a. mange boligejere, at tinglysningsprocessen blev forsinket med økonomiske tab til følge.

I juni 2020 traf Højesteret afgørelse i et gruppesøgsmål vedrørende spørgs­må­let om, hvorvidt myndighederne havde handlet ansvarspådragende og dermed potentielt havde pligt til at erstatte tab, som de berørte borgere var blevet påført...

BRANCHENYT
Læs også