Privatøkonomi

Her er ordene, du skal passe på i din pensionsaftale

En sproglig analyse af pensionsselskabernes sprogbrug har for første gang fundet vej til Højesteret.

Det kan være svært at forstå betingelserne fra pensions- og forsikringsselskaber, og det er der en god grund til, viser en sproglig analyse. Arkivfoto: Tobias Nicolai/JP/Ritzau Scanpix

»Aftalegrundlag, ikrafttrædelsen, underliggende, retsvirkningerne, antaget, ikrafttrædelsesdato, subsidiært, begunstigelsesbestemmelse.«

Sådan lyder nogle af de standardord, som pensionsselskaberne bruger i deres forsikringsbetingelser. Men ordene er alt for svære at forstå for almindelige mennesker, konkluderes det i en analyse af lektor Tanya Karoli Christensen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Analysen er bestilt i forbindelse med en retssag og fandt vej helt til Højesteret. Den 3. september afsagde Højesteret en dom, der slog fast, at pensionsselskaberne ikke må ændre begunstigelser af arvinger.

PFA var part i sagen, og retten konstaterede, at selskabet ikke havde kommunikeret godt nok.

En meddelelse af ændringer skal kommunikeres »på en tilstrækkelig klar måde,« skriver Højesteret, og fortsætter: »Det er ikke tilfældet, og E (den nu afdøde sagsøger) kan ikke antages af have forstået ændringen.«

Sagen blev rejst af datteren til en afdød PFA-kunde. PFA ville i første omgang sende pengene til boet efter mandens samlever, men det var mod reglerne.

Det skal understreges, at selve dommen ikke omhandler sproget, men den tankevækkende analyse af sprogbrugen er også blevet præsenteret både for By- og Landsretten.

Analysen blev bestilt af sagsøgerens advokat Allan Ohms.

Tanya Karoli Christensen fremhæver bl.a. andet denne sætning, som PFA har brugt i et brev til den pågældende kunde:

»Hvis forsikringstager dør før forsikrede, og forsikringstager og forsikrede ikke er én og samme person, anses forsikrede som begunstiget på forsikringen, subsidiært forsikringstagers nærmeste pårørende med mindre andet er skriftligt aftalt med PFA.

Den sætning er en af mange eksempler på, at der bruges alt for mange fagudtryk, som man ikke kan forvente, at andre end jurister forstår, lyder vurderingen.

Sværhedsgraden har i høj grad voldt denne PFA-kunde besvær, da han var dement og ordblind.

Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen, har også læst dommen og kan genkende problemet med kommunikationen mellem et pensionsselskab og dets kunder.

»Ifølge informationsbekendtgørelsen skal de kommunikere klart. Det gør de ikke her. Pension er komplekst, og der er en risiko for, at der kan ske meget, uden at man som kunde har en fornemmelse for det,« mener Morten Bruun Pedersen.

Dette giver Tanya Karoli Christensen et eksempel på i en analyse. I en overskrift skriver PFA: »Du behøver ikke foretage dig noget.« Nedenunder står der: »Du accepterer ændringerne af vilkår og pris.«

Så det ikke at foretage sig noget, bliver pludselig til accept af nogle vilkår, og det er forvirrende for en utrænet læser.

I det hele taget er forsikringsbetingelserne proppet med fremmedord, mener Tanya Karoli Christensen.

Her kommer listen med de fagudtryk, som blev brugt i den afdøde mands policer:

»Aftalegrundlag, indgået, begrunde, indtruffet, ikrafttrædelsen, underliggende, gyldighed, ifølge, berettigede, panthaver, risikooplysninger, urigtige, tegning, retsvirkningerne, antaget, ikrafttrædelsesdato, indtruffet, reguleres, pantsat, forsikringstager, begunstiget, subsidiært, registrerede, efterlades, efterkommere, henhold, uigenkaldelig, begunstigelsesbestemmelse, indsat, inkl., gældsforpligtelser.«

Finans har spurgt PFA, om selskabet har gjort sig overvejelser om, hvordan man skal kommunikere fremadrettet. Det har PFA ingen kommentarer til, da man mener, at kommunikation ikke er en del af højesteretsdommen.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension oplyser, at man ikke har nogle overordnede retningslinjer for eller råd til, hvordan selskaberne skal kommunikere. Pensionsselskaberne skal i første omgang leve op til forskellige lovgivningskrav og vejledninger, oplyses det.

BRANCHENYT
Læs også