Privatøkonomi

Arne-pensionen belønner dem, der ikke har sparet op

Allerede med en pensionsopsparing på 2 mio. kr. begynder modregningen.

Muligheden for at gå tidligere på pension, er attraktiv, mener Danica - ikke mindst på grund af, at det i høj grad kan finansieres af det offentlige. Arkivfoto: Jan Dagø

Danskere med opsparing får ikke ret meget ud af den berømte Arne-pension. Modregningsreglerne er så hårde, at pensionen hurtigt udhules.

Pensionen er som udgangspunkt målrettet lavt lønnede danskere, men efter at stort set alle automatisk sparer op via lønnen, er der opbygget store pensionsformuer.

Arne-pensionen giver 13.550 kr. om måneden, men nedsættes med 5 pct. af pensionsformue over 2 mio. kr.

Omregner man pensionstabet til skat, vil det i nogle tilfælde betyde, at en lønmodtager kommer til at betale over 100 pct. i skat af den sidste del af pensionen, har tænketanken Cepos beregnet.

De har ret til Arne-pensionen
 • Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen.
 • En 61-årig med 43 år på arbejdsmarkedet kan trække sig tilbage to år før.
 • En 61-årig med 42 år på arbejdsmarkedet kan trække sig tilbage ét år før.
 • Den nye pension giver omkring 13.550 kr. før skat om måneden. Det spiller ikke ind, hvad ens partner tjener.
 • Hvis man opfylder betingelserne for efterløn, kan man stadig få pensionen og efterlønsopsparingen udbetalt skattefrit.
Kilde: 3F

Forslaget viser derfor ikke respekt for danskernes pensionsopsparing, mener tænketankens cheføkonom Mads Lundby Hansen.

»Slet ikke i betragtning af, at rigtig mange er tvunget til at spare op til en arbejdsmarkedspension via deres overenskomster,« mener han.

I visse tilfælde vil lønmodtagere kunne få Arne-pensionen på 162.600 kr. i op til tre år, før de skal på folkepension. Det er ikke et krav, at de er nedslidte. Tildelingen af pensionen opgøres udelukkende efter, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet.

For slet ikke at få del i pensionen, skal man have en pensionsformue på 5,5 mio. kr. Er formuen 3,5 mio. kr., bliver Arne-pensionen halveret.

Hvilket arbejde tæller?
 • Beskæftigelse fuld tid.
 • Deltid ned til 18 timer.
 • Barsel.
 • Lærlingetid og skolepraktik.
 • Uddannelsestid, når man er 40+.
 • Dagpenge.
 • Sygedagpenge.
 • Barselsdagpenge.
 • Ledighedsydelse.
 • Fleksjob.
 • Støttet beskæftigelse/løntilskud.
 • Militærtid/tid som nægter.
Kilde: 3F

Men for dem, der kan få adgang til den, er den meget attraktiv, vurderer seniorøkonom i Danica Britt Ambjørn Christiansen.

Den nye aftale kan give en mere jævn indkomst henover pensionslivet for dem, som vil trække sig tidligere tilbage og opfylder kriterierne for den nye pension, understreger hun.

»Hvis man ville trække sig tidligere tilbage, var man nødt til enten at hæve mere på sin opsparing eller acceptere en lavere indkomst frem til folkepensionsalderen. Med aftalen får man en offentlig indkomst op til tre år før folkepensionsalderen,« siger Britt Ambjørn Christiansen.

Læs også
Top job