Privatøkonomi

20.000 kr. i forskel på 1,7 mio. danskeres fjernvarmeregning

Det seneste år har der været knap 20.000 kr. i forskel på varmeregningen, alt efter om du bor i Grindsted ved Billund eller Nimtofte på Djursland.

Forsyningstilsynet har set på prisudviklingen i landets knap 400 fjernvarmeværker fra sommeren 2019 til august i år. Foto: JP.

Danmarks godt 1,7 mio. fjernvarmekunder oplever en kæmpe forskel i varmeregningen.

Det viser en ny opgørelsen fra Forsyningstilsynet, der har indhentet varmepriser fra landets 389 fjernvarmeværker for fyringssæsonen august 2019 til august 2020.

»Prisen for opvarmning af et 130 kvm. standardhus varierer således fra 6.150 kr. til 25.893 kr.,« fastslår Forsyningstilsynet om fjernvarmepriserne.

Det betyder en forskel på 19.783 kr. i den årlige fjernvarmeregning afhængig af, om man bor i på Djursland og får varme fra landets dyreste værk, Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning, eller om man bor i Grindsted vest for Billund og får varmen fra GEV Varme.

Mens der er en kæmpe forskel på landets dyreste og billigste fjernvarmeværk, er der også stor forskel på udviklingen i fjernvarmeprisen det seneste år.

Overordnet er fjernvarmeprisen for et standardhus steget med 1,7 pct. til 13.145 kr. Men den beskedne stigning dækker over markante udsving i fjernvarmepriserne.

Indbyggere i Viborg har f.eks. oplevet, at det i gennemsnit er blevet 5.145 kr. billigere at opvarme et standardhus svarende til, at varmeregningen er skrumpet med knap 29 pct.

I den anden ende af skalaen finder man Hashøj Kraftvarmeforsyning, der ligger på Vestsjælland syd for Slagelse.

I perioden august 2019 til august 2020 er de godt 400 tilknyttede varmekunder blevet ramt af et prishop på godt 7.900 kr., der har fået varmeregningen for et standardhus til at eksplodere med 54 pct.

Samlet har kunderne i de 10 fjernvarmeværker, der det seneste år procentvis har skruet mest op for prisen, oplevet et gennemsnitligt prishop på 3.652 kr., mens kunderne i de 10 fjernvarmeværker, der procentvis har skruet mest ned for prisen, har oplevet et gennemsnitligt prisfald på 3.257 kr.

De store udsving kommer i slipstrømmen et politisk farvel til det såkaldte grundløb, som for 170 værkers vedkommende har betydet et samlet tab af årlige indtægter i størrelsesordenen 1,5-2,0 mia. kr.

Det har kastet mange fjernvarmeværker ud i millionstore investeringer i en omlægning til en grøn og billigere varmeproduktion, mens fjernvarmeværker, der fortsat fyrer med naturgas, har nydt godt af en periode med meget lave naturgaspriser.

Læs også
Top job