Privatøkonomi

Nyt prestigelån vækker bekymring: Overvågningen skærpes

Voldsomme prisstigninger i de store byer kan føre til nye stramninger.

Ikke engang benhårde stramninger af lånebetingelserne i de store byer har kunnet lægge en dæmper på prisudviklignen. Arkivfoto: Jens Dresling/Polfoto

Realkreditinstitutternes nye prestigelån med 30 års afdragsfrihed kommer nu under skærpet overvågning.

Det er resultatet af et møde i Det Økonomiske Risikoråd tirsdag. I referatet hedder det bl.a.:

»Rådet drøftede risici relateret til afdragsfrihed – herunder for lån med op til 30 års afdragsfrihed. Rådet vil følge udviklingen på dets kommende møder.«

Baggrunden for bekymringen er de voldsomme prisstigninger det seneste år. Særligt handelsaktiviteten og priserne på ejerlejligheder er steget kraftigt. Det vækker bekymring.

»De meget lave finansieringsomkostninger i kombination med stigende disponible indkomster og en formentlig midlertidigt høj boligefterspørgsel skaber risiko for yderligere kraftige stigninger i boligpriserne,« konstaterer risikorådet.

Priserne på ejerlejligheder nærmer sig tocifrede stigninger. Det var præcist stigninger på det niveau, der førte til stramninger for få år siden. Stramningerne har altså ikke haft den ønskede effekt.

Boligkøbere er ramt af to stramninger i de såkaldte vækstområder, der bla. omfatter storbyerne.

  • Den ene er Vækstvejledningen, der rammer alle med en gældsfaktor over 4 eller 5. Gældsfaktor er et udtryk for, hvor stor en del gælden udgør i forhold til husstandens indkomst. Er den 4, skal formuen stadig være positiv, hvis boligpriserne falder med 10 pct. Er gældsgraden 5, skal man kunne klare et prisfald på 25 pct.
  • Derudover er der Bekendtgørelsen om god skik, der gælder for alle boligejere med en gældsfaktor større end 4 og en belåningsgrad på mere end 60 pct. De kan kun vælge mellem de såkaldt sikre låntyper, dvs. fast rente med eller uden afdrag eller F5-lån med afdrag.

Stramningerne har ikke haft den store effekt.

Hvad er Det Systemiske Risikoråd
  • Det Systemiske Risikoråd blev nedsat i 2013. Rådet skal forholde sig til systemiske risici på det finansielle område for at forebygge eller reducere finansielle risici, der kan sætte hele eller dele af den økonomiske udvikling under pres. Rådet er rådgivende.

Rådet består af:

  • To repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, hvoraf den ene skal være formand for Nationalbankens direktion og varetage formandsposten for Rådet.
  • To repræsentanter fra Finanstilsynet.
  • Én repræsentant fra hvert af følgende økonomiske ministerier: Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
  • Tre uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold.

Kilde: Det Systemiske Risikoråd

Ejerlejlighederne i København er på årsbasis snart oppe på tocifrede stigninger. På et år er priserne steget næsten 9 pct.

Priserne på ejerlejligheder satte sig lidt i forbindelse med diskussionen om en ny boligskattereform. Men da denne reform blev forsinket tre år til 2024, blev der igen sat ild på priserne.

I Københavns Kommune er lejlighedssalget steget 21 pct. i årets første 10 måneder sammenlignet med samme periode sidste år. København står for cirka halvdelen af den samlede stigning, men også i andre byer er der kommet fart på.

I Rødovre, Randers og Tårnby er lejlighedssalget steget mest i årets første 10 måneder sammenlignet med samme periode sidste år. I de tre kommuner er salget steget mellem 44 og 21 pct., viser de seneste tal fra Boligsiden.

BRANCHENYT
Læs også