Privatøkonomi

Tal fra Skatteministeriet viser, at den gennemsnitlige dansker i løbet af livet betaler 13,1 mio. kr. i skat

I løbet af et helt liv betaler den gennemsnitlige dansker et tocifret millionbeløb i skat, skønner Skatteministeriet.

Det skønnes at en gennemsnitlig dansker betaler 13,1 mio. kr. i skatter i løbet af et liv. Foto: Jens Dresling

Den gennemsnitlige dansker betaler i løbet af et helt liv mere end 10 mio. kr. i skatter. Faktisk skønnes den samlede skattebetaling for den typiske dansker at lande på 13,1 mio. kr.

Sådan lyder det i et svar fra Skatteministeriet med minister Morten Bødskov i spidsen til et spørgsmål fra Alex Vanopslagh, politisk leder i Liberal Alliance.

I svaret bliver det understreget, at der er tale om et skøn, som er behæftet med »væsentlig usikkerhed«.

Med dette forbehold in mente lyder det videre fra Skatteministeriet, at ca. 8,2 mio. kr. bliver betalt i direkte skatter. Altså i form af arbejdsmarkedsbidrag, bundskat, kommuneskat, topskat, ejendomsværdiskat og aktieindkomstskat.

De resterende ca. 4,8 mio. kr. bliver betalt i form af indirekte skatter så som moms og afgifter, men under denne post finder man f.eks. også grundskyld.

»De indirekte skatter er opgjort som et gennemsnit for hele befolkningen, men vil i praksis afhænge af den enkeltes konkrete forbrugsvalg, herunder beslutning om ejerskab af bil og bolig, forbrug af kaffe, chokolade og tobak etc.,« fremgår det af svaret.

Opgørelsen fra Skatteministeriet viser, at der er stor forskel på, hvor meget de forskellige grupper i den danske befolkning skønnes at betale i skatter over et helt liv.

»Den samlede betaling af skatter og afgifter over hele livet afhænger blandt andet af uddannelsesniveauet. I gennemsnit skønnes faglærte således at betale ca. 12,4 mio. kr., mens personer med en lang videregående uddannelse skønnes at betale ca. 20,5 mio. kr.,« skriver Skatteministeriet.

Skatteministeriet oplyser, at pensionsafkastskat (PAL), selskabsskat, arbejdsgiverafgifter og dækningsafgift etc., der udgør ca. 11 pct. af det samlede skatte- og afgiftsprovenu, ikke indgår i opgørelsen.

BRANCHENYT
Læs også