Privatøkonomi

Pensionsselskaber vil ikke længere love positivt afkast på opsparing med garanti

Fremover kan det garanterede afkast til traditionel pensionsopsparing blive negativ.

Skønt de kommercielle pensionsselskaber ikke lukker nye kunder ind i traditionel garanteret pension lige nu, vil en negativ grundlagsrente gælde lønforhøjelser og ekstraindskud fra dem, der allerede sparer op i garanteret pension. Foto: Lærke Posselt

Finanstilsynet har i over et år tøvet med at fastsætte den rente, som pensionsselskaberne maksimalt må love at forrente opsparingen med fra nye kunder med rentegaranti og eksisterende opspareres lønforhøjelser. Finanstilsynet vil sænke renten til nul. Men pensionsselskaberne vil længere ned.

»Der er ikke nogen økonomiske tegn på, at renteniveauet vil stige væsentligt indenfor en overskuelig tidsperiode. Efter Danicas opfattelse opfylder en grundlagsrente på 0 pct. derfor ikke det lovmæssige krav om forsigtighed. I stedet bør den maksimale grundlagsrente nedsættes til et niveau omkring -1 pct.,« skriver Danica. i et høringssvar fra efteråret...

Læs også
Top job