Privatøkonomi

Danskerne handler danske aktier som aldrig før

Danske investorer stod i januar for 376.129 handler med aktier, og det slår næsten rekorden fra marts sidste år.

Danske aktier blev i 2020 handlet mere end 7,3 mio. gange. Foto: Thomas Borberg Foto: Thomas Borberg

Det danske aktiemarked når i disse dage en aktivitet, som sjældent før er set. Det viser tal fra VP Securities, tidligere Værdipapircentralen, som hver måned opgør mængden af handler med aktier i danske, børsnoterede selskaber.

Tallene viser, at danskerne i januar måned i år stod for 376.129 handler med danske aktier. Det er det højeste antal siden marts måned sidste år, som med 391.218 handler blev danske investorers mest aktive måned på markedet for danske selskabers aktier.

I alt blev der gennemført flere end tre mio. af denne slags handler i året 2020. Det er mere end 50 pct. flere end i noget andet år siden 2010. Det næstmest aktive år i perioden var 2015, da næsten to mio. handler blev registreret. VP Securities gør opmærksom på, at opgørelsen alene omfatter handel med værdipapirer, der er registreret i den danske værdipapircentral, men ikke privates handler i papirer, der er registreret hos udenlandske værdipapircentraler.

Det samlede antal handler med danske aktier steg fra 2019 til 2020 med 79 pct., idet der i 2020 blev gennemført over 7,3 mio. handler med danske aktier. Her medregnes handler foretaget af erhverv, finanssektoren og udenlandske aktører.

Tallene fra VP Securities viser også, at 2020 blev året, hvor antallet af private danskeres handlen med danske aktier for første gang i 10 år oversteg erhvervs- og finanssektorens samme. Således stod de private investorer for omtrent 80.000 flere handler med aktier i danske selskaber end den danske erhvervs- og finanssektor tilsammen.

Den stigende aktivitet kan ikke udelukkende tilskrives coronakrisen og al dens kedsommelighed. Faktisk steg danskernes handel med danske værdipapirer allerede fra 2020’s begyndelse, da der blev lukket 210.106 handler i januar. Det er en stigning på over 40 pct. fra måneden før, december 2019, som ellers lå et nyk over gennemsnittet for 2019.

Generelt handler danskerne mere på aktiemarkedet end for bare et par år siden. Det viser bl.a. tal fra Nordnet, som er danske privatinvestorers foretrukne investeringsplatform.

»Når den samlede handel er steget med 200 pct., og handlen med danske aktier er steget med 84 pct., betyder det jo ikke, at aktierne er blevet mere populære blandt dem, som investerer,« siger Per Hansen, investeringsøkonom ved Nordnet.

Markant mere aktivitet på de danske aktiemarkeder er altså ikke nødvendigvis udtryk for, at de danske aktier brager frem i forhold til aktier fra udlandet.

BRANCHENYT
Læs også