Privatøkonomi

Kautionistens tabsfradrag

Skatterådet traf den 23. februar 2021 afgørelse i en principiel sag om en kautionists skattemæssige stilling. Sagen drejede sig om opgørelsen af kautionistens fradragsberettigede regreskrav.

Kaution indebærer i grundtræk, at en person (kautionisten) overfor en långiver, typisk en bank, forpligter sig til at indfri en anden persons (låntagerens) gæld til banken, hvis låntageren misligholder sine forpligtelser efter låneaftalen. Kautionisten får ved indfrielsen af bankens tilgodehavende et krav (regreskrav) mod låntageren, som herefter skylder pengene, ikke til banken, men til kautionisten. Men det er typisk svært for kautionisten at hente pengene hos låntageren. Det var jo netop derfor, at kautionen blev aktuel.

Kaution er en berømt og vel også berygtet form for sikkerhedsstillelse, ikke for egen gæld, men for en anden persons gæld. Historikken frembyder en del eksempler på, at kautionisten står tilbage i en sønderskudt økonomisk situation, når det viser sig, at låntageren ikke selv er i stand til at overholde låneaftalen. Det er måske til at leve med, hvis man har kautioneret for et barn. Noget mere ”træls” bliver sagen, hvis man har kautioneret for en ven eller en nabo, der herefter – og naturligvis helt uventet – ikke magter at overholde lånet. ..

Læs også
Top job