Privatøkonomi

Egen driftsbygning eller pengetanksejendom

Aktier i et selskab, som i overvejende grad har drevet virksomhed med passive investeringer, herunder investeret i udlejningsejendomme, kan ikke generationsskiftes med skattemæssig succession. Reglen gælder udlejningsejendomme, grunde, ejendomsprojekter m.v., men ikke driftsbygninger, som selskabet selv anvender i egen virksomhed. Det har derfor stor praktisk interesse, om der er tale om udlejningsejendomme eller driftsbygninger, som selskabet selv anvender.

Efter aktieavancebeskatningsloven er skattemæssig succession ved overdragelse af aktier udelukket, hvis selskabet i overvejende grad har foretaget passiv kapitalanbringelse.

Meget summarisk gengivet gælder det, at selskabets virksomhed anses for i overvejende grad at bestå i passiv kapitalanbringelse, hvis mindst 50 pct. af selskabets indtægter stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign, eller hvis handelsværdien af selskabets ejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Disse aktiver benævnes ofte som ”pengetankaktiver”, mens reglen omtales som ”pengetankreglen”. Domicilejendomme skal dog ikke medtages...

Læs også
Top job