Serier

Skattepligt ved rundrejse i udlandet

Skatterådet har for nylig fået forelagt spørgsmålet om skattepligt i tilfælde, hvor en skatteyder forlader Danmark uden at etablere bopæl i udlandet. Dvs. en situation, hvor skatteyderen måske ikke er skattepligtig noget sted i verden.

Corona rammer verden

Reglerne om skattepligt til Danmark ved tilflytning og ophør af skattepligt ved fraflytning til udlandet har gennem de senere årtier fået stadig stigende betydning.

Regler og praksis på området har ikke været præget af den største klarhed og har i nogle tilfælde ført til en uventet og meget hård beskatning samt i visse tilfælde en straffesag. Den såkaldte ”fotomodel”-sag fra 2012 blev et skræmmende klimaks på manglende klarhed i skattepraksis. Her blev en fotomodel først dømt for skattesvig, men siden frifundet under en ankesag ved Østre Landsret på baggrund af bl.a. hidtil ukendt materiale i en tilsvarende sag...

Læs også
Top job