Privatøkonomi

Nogle af de fattigste pensionsopsparere får mindre at leve af som gamle

Seniorpensionens succes tvinger nu Pensam til at mindske den andel af medlemmernes indbetaling, der går til opsparing til alderdommen.

Pensams sosu'er har typisk små pensionsopsparinger, når de pensioneres. Fremover kan de blive endnu mindre, advarer Pensams topchef. Arkivfoto: Thomas Borberg/Polfoto

Den nye seniorpensions succes koster nu sosu-assistenter og pædagogmedhjælpere lavere alderspensioner. En større del af deres indbetalinger skal gå til forsikring mod tab af arbejdsevne for at dække de øgede udgifter til ordningen. Derved mangler pengene på pensionsopsparingen.

Pensionskassen Pensam har i forvejen større omkostninger til erstatning til førtidspensionister end de øvrige store arbejdsmarkedspensionskasser.

»Vi er bestemt glade for, at vore nedslidte medlemmer kan komme på seniorpension. Men det kan simpelthen ikke være rigtigt, at nogle af de fattigste pensionsopsparere derved skal betale for et samfundsproblem og får pålagt yderligere udgifter,« siger Torsten Fels, direktør for Pensam med godt 440.000 medlemmer.

Seniorpension
  • Seniorpensionen trådte i kraft 1. januar 2020 som en mulighed for nedslidte, der har været 20-25 år på arbejdsmarkedet og har højest seks år til folkepensionen.
  • En læge skal vurdere, at ansøgeren kan arbejde højst 15 timer om ugen i sit nuværende eller seneste job. Ansøgerne prøves ikke – som ved almindelig førtidspension – i andre jobfunktioner.
  • Seniorpensionisten modtager de samme satser fra det offentlige som førtidspensionisten. Derudover vil mange have ret til udbetaling fra deres pensionskasse for tabt erhvervsevne.
  • Ifølge Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har 10.624 fået seniorpension i ordningens første fem kvartaler, mens godt 1.000 ansøgere har fået afslag.

Antallet af nye førtidspensionister i Pensam er steget over 50 pct. målt over 12 måneder pr. 31. marts 2021 i forhold til samme periode året før. Og Torsten Fels frygter, at andelen kun vil stige i takt med, at pensionsalderen hæves.

Pensam hæver nu ekstraordinært den del af indbetalingen, der går til tab af erhvervsevne med 40 pct. Ifølge Pensam vil det over et livsforløb barbere pensionen ned med 2-3 pct. om året for alle medlemmer, der i dag typisk står til pensionsudbetalinger som gamle på godt 80.000 kr. om året.

PKA, der bl.a. rummer sygeplejersker, og Pension Danmark med bl.a. murere mærker også seniorpensionens succes. Men her er andelen, der ender på førtidspension langt lavere end i Pensam.

»Med seniorpensionen er niveauet af førtidspensionister nu højere end før reformen i 2013. Vi har en lavere andel på førtidspension end samfundet som helhed og mærker derfor ikke effekten så hårdt som andre. Men trods medlemmernes ønske om at få mest muligt ind på alderspensionen, må vi nu dirigere en større del af deres indbetaling over på forsikringsdelen,« siger medlemsdirektør Tomas Frydenberg, PKA.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kalder i en mail seniorpensionen en vigtig og nødvendig ordning.

»Eventuelle forsikringsudbetalinger i forlængelse af, at der er tilkendt seniorpension, er ikke noget, jeg vil gå ind i. Jeg lytter altid gerne til input på området, men hvordan pensionsselskaberne prisfastsætter deres produkter, vil jeg som beskæftigelsesminister ikke blande mig i,« lyder det fra Peter Hummelgaard.

Professor Svend Erik Hougaard Jensen, CBS, peger på, at nogle Pensam-medlemmer til en vis grad vil blive kompenseret i form af højere folkepensionstillæg.

»Det ændrer dog ikke på, at det er et reelt problem, at nogle faggrupper er markant hårdere ramt af nedslidning, og at flere på førtidspension vil påvirke hele faggruppens dækning og pensioner. Jeg synes, det er oplagt at lade den siddende Kommission for nedslidning og tilbagetrækning (pensionskommissionen, red.) se på spørgsmålet,« siger Svend Erik Hougaard Jensen.

Pensionskommissionen
  • Regeringen har nedsat en ny pensionskommission, der nu er omdøbt til Kommissionen for nedslidning og tilbagetrækning. Kommissionen skal aflevere sin rapport i foråret 2022.
  • Kommissionen, der ledes af tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, skal undersøge, om pensionssystemet fortsat understøtter, at seniorer, der kan og har lyst, bliver længere på arbejdsmarkedet.
  • Derudover får kommissionen også til opgave at se på, om systemet er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til de seniorer, som må trække sig tilbage før folkepensionsalderen.
  • Herunder skal kommissionen bl.a. undersøge mulighederne for nye former for forsikringsordninger for nedslidte, f.eks. i regi af ATP.

Underdirektør Karina Ransby, Forsikring & Pension, siger, at for de pensionsselskaber, hvis udbetalinger for erhvervsevnetab følger det offentliges tildeling af førtidspension og seniorpension, vil øget tilkendelse af seniorpension øge selskabernes udgifter til tab af erhvervsevne.

»I sidste ende vil det betyde mindre pension udbetalt til pensionsopsparerne. F&P håber derfor, at pensionskommissionen også vil se på en forenkling af det offentlige pensionssystem, så vi får et system, der er langtidssikret med fortsat høj opbakning og med incitamenter, der er klare og gennemskuelige,« siger Karina Ransby.

Læs også