Privatøkonomi

Næringsbeskatning ved handel med virtuelle valutaer

Beskatning af tab og gevinst på virtuelle valutaer er fortsat ikke lovreguleret. Skattemyndighedernes praksis påkalder sig derfor betydelig interesse. Senest har Skatterådet truffet afgørelse i en sag, hvor en skatteyder ønskede at blive næringsbeskattet. En afgørelse, som givetvis vil få betydning for mange, der investerer i bitcoins mv.

Spørgsmålet om næringsbeskatning af gevinst og tab på virtuelle valutaer var fremme i en sag afgjort af Skatterådet helt tilbage i marts 2014. Sagen var den første overhovedet, hvor der blev rejst spørgsmål om den skattemæssige behandling af tab og gevinst på en virtuel valuta.

Sagen drejede sig om et interessentskab, der drev virksomhed med juridisk rådgivning indenfor informationsteknologi til betalingssystemer, rådgivning om bitcoins mv. Det var tanken, at interessentskabet skulle drive virksomhed helt uden brug af kontanter, nemlig udelukkende ved brug af bitcoins. Formålet med virksomhedens køb af en beholdning af bitcoins var altså at tilvejebringe et betalingsmiddel...

Læs også
Top job