Privatøkonomi

Ny dom om forældrekøb: Skattehammeren kan falde ved hurtigt salg

Landsretsdom kan udløse mange nye sager om forældrekøb.

Ny Landsretsdom har gjort betingelserne ved forældrekøb endnu mere komplicerede. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Skattehammeren kan nu helt smadre fordelen ved forældrekøb. Det er konsekvensen af en ny Landsretsdom.

Dommen betyder, at hvis det voksne barn sælger lejligheden til markedspris umiddelbart efter at have købt den til 15 pct. under vurderingen af forældrene, kan skattevæsenet slå til.

Dommen er principiel, vurderer Christian Bækmark, der er indehaver af PrivatRevision, der netop specialiserer sig i familieoverdragelser.

»Dette kan få betydning – f.eks. hvor et forældrekøb afhændes til barnet meget billigt, og barnet så kort tid efter sælger til en langt højere pris,« mener Christian Bækmark.

Hvad er særlige omstændigheder?

Der skal være såkaldt ”særlige omstændigheder”, før 15 pct.-reglen ikke kan anvendes. Disse omstændigheder er fastsat i en kendelse, som Højesteret afsagde i 2016.

De væsentlige elementer er, at parterne i en familiehandel ikke må:

  • indhente vurdering fra f.eks. en ejendomsmægler.
  • foretage belåning for køber, som overstiger handelsprisen, og at realkreditbelåning formentlig kun må udgøre 80 pct.
  • foretage testamentariske eller formuemæssige dispositioner i familien, der indikerer, at parterne reelt lægger en anden handelsværdi til grund,

Om der er særlige omstændigheder eller ej, skal afgøres fra ejendom til ejendom.

En Højesteretsdom har netop slået fast, at 15 pct.-reglen er uantastelig, medmindre der er såkaldt ”særlige omstændigheder.” Dette begreb er nu udvidet med dommen, mener Christian Bækmark.

»Det er i hvert fald nyt, at det kan være en ”særlig omstændighed”, at ejendommen kort efter sælges til en helt anden og højere pris,« siger Christian Bækmark.

Sagen tager udgangspunkt i en konkret sag, hvor et dødsbo i 2014 solgte en ejendom til 1,6 mio. kr. til fem døtre. Prisen lå 15 pct. under den offentlige vurdering. Døtrene var dog allerede på købstidspunktet bekendt med, at kommunen ønskede at købe den pågældende ejendom for 5 mio. kr.

Det mente Landsskatteretten i 2019 ikke var en ”særlig omstændighed”. Den afgørelse er nu fejet af bordet i Landsretten.

Dommen kan også få betydning i de tilfælde, hvor forældre køber en lejlighed til markedspris og kort efter overdrager til deres børn.

»Det har Skat allerede opmærksomhed på, men der har indtil nu manglet en relevant kendelse at hænge det op på. Derfor er kendelsen måske godt nyt for Skat i bestræbelserne på at bremse trafikken af familieoverdragelser efter 15 pct.-reglen,« siger Christian Bækmark.

Spændende bliver det nu at se, om Skat vil forsøge at ændre andre familieoverdragelser, hvor der indenfor kort tid er handlet eller handles til en helt anden pris.

Christian Bækmark, indehaver af PrivatRevision

Arvingerne i sagen dummede sig på to måder. Dels var de i ”kvalificeret ond tro”, da de allerede vidste, at salgsprisen ville blive 5 mio. kr. Dels solgte de ejendommen umiddelbart efter at have overtaget den.

»Spændende bliver det nu at se, om Skat vil forsøge at ændre andre familieoverdragelser, hvor der indenfor kort tid er handlet eller handles til en helt anden pris,« siger Christian Bækmark.

Dommen får store økonomiske konsekvenser for døtrene.

Da den reelle handelsværdi var 5 mio. kr. og ikke 1,6 mio. kr., kommer døtrene til hver at betale arveafgift på lidt over 100.000 kr. plus renter.

Boet hæfter solidarisk med arvingerne og skal betale lidt over en halv mio. kr. plus renter.

Derudover bliver boets skattepligtige indkomst forhøjet med ikke mindre end 3,9 mio. kr.

Læs også
Top job