Privatøkonomi

Ny kendelse fra Landsskatteretten udskriver månedlig ekstraregning for direktørs firmabil på 11.500 kr.

Landsskatteretten understreger i en ny kendelse, at det ikke er en naturlov, at en ansat med firmabil altid beskattes ud fra nyvognsprisen oplyst af f.eks. forhandleren.

Tre forskellige nyvognspriser for den samme firmabil - og dermed tre forskellige regninger til brugeren. Det var udgangspunktet for en ny kendelse fra Landskatteretten, som vækker opsigt. Mosaik: JP.

En ny kendelse fra Landsskatteretten rokker ved den hidtidige kutyme, når det gælder den skattemæssige fastsættelse af værdien af nye eller nyere firmabiler.

Firmabil
 • Beskatningsgrundlaget for firmabiler på hvide plader, der ikke er ældre end tre år fra første indregistrering, er nyvognsprisen.
 • Typisk oplyser forhandleren eller leasingselskabet helt automatisk nyvognsprisen til firmaet, når købet eller leasingaftalen indgås.
 • Det er så denne pris, som den ansatte beskattes ud fra ved brug af bilen.
 • I en ny kendelse har Landsskatteretten imidlertid afgjort, at beskatningen også kan ske ud fra en nyvognspris, der er vurderingsmæssigt fastsat af Motorstyrelsen.
 • I den konkrete sag betyder kendelsen, at beskatningsgrundlaget for en Mercedes GLC AMG 63S hæves fra 1.157.318 kr. til 2.372.118 kr.

Når en medarbejder får en firmabil på hvide plader, der højst er tre år gammel regnet fra første indregistrering, tager fastsættelsen af den skattemæssige værdi typisk afsæt i den nyvognspris, som forhandleren eller leasingselskabet oplyser til arbejdsgiveren.

Den oplyste nyvognspris er imidlertid ikke bindende for skattemyndighederne.

Tanya Honoré Schultz, skattejuridisk direktør i BDO

»Den oplyste nyvognspris er imidlertid ikke bindende for skattemyndighederne. Der er således intet til hinder for, at disse efterfølgende efterprøver og tilsidesætter den oplyste nyvognspris,« skriver Tanya Honoré Schultz, skattejuridisk direktør i BDO Danmark, i en artikel offentliggjort i nyhedsbrevet BDO Depechen.

Det sker med afsæt i en ny kendelse fra Landsskatteretten, der udspringer af en sag, hvor en direktør i november 2018 fik en halvt år gammel Mercedes på hvide plader som firmabetalt leasingbil.

Nyt beskatningsgrundlag
 • Sidste års politiske aftale om nye bilafgifter har betydet ændringer for ansatte med firmabetalt bil.
 • Det er beskatningsgrundet for firmabiler, der fastsætter brugerens betaling over skattebilletten for at have firmabil til rådighed.
 • Tidligere blev beskatningsgrundlaget udregnet som 25 pct. af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 pct. af den overskydende værdi.
 • Fra 1. juli 2021 er de 25 pct. sænket til 24,5 pct., mens den anden sats er sat op til 20,5 pct.
 • I beskatningsgrundlaget indgår også et såkaldt miljøtillæg, der hidtil er beregnet som 150 pct. af bilens grønne ejerafgift. Fra den 1. juli beregnes det som 250 pct. af ejerafgiften.
 • Endelig betyder de grønne bilafgifter, at værdien af en arbejdsgiverbetalt ladestander på privatadressen fra den 1. juli ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget.

Bilen - en eksklusiv SUV-sportsmodel GLC AMG 63S - blev af importørens oplyst til at have en nyvognspris på 1.157.318 kr.

Det var derfor denne værdi, som direktøren blev beskattet ud fra – lige indtil Skattestyrelsen blandede sig.

Styrelsen fandt nemlig værdien alt for lav. Derfor mere end fordoblede Skattestyrelsen nyvognsprisen i en ny vurdering svarende til, hvad leasingselskabet havde oplyst til Motorstyrelsen i forbindelse med den oprindelige indregistrering af bilen.

Motorstyrelsen var sideløbende kommet frem til, at nyvognsprisen var 2.372.118 kr., og dermed var der pludselig tre nyvognspriser i spil for den samme bil.

»Retten fastslog imidlertid, at beskatningen hverken skulle ske ud fra denne værdi (importørens pris, red.) eller ud fra den af leasingselskabet oplyste værdi, men ud fra den af Motorstyrelsen foretagne vurdering,« skriver Tanya Honoré Schultz om den nye kendelse.

For direktøren betød Landsskatterettens afgørelse, at beskatningsgrundlaget for den stjernebærende firmabil blev hævet fra 1.157.318 kr. til 2.372.118 kr. – eller hvad der for en topskatteyder svarer til månedlig merbetaling på knap 11.500 kr.

Læs også
Top job