Serier

Aktiefest sparker antallet af danske dollarmillionærer i vejret

Antallet af danskere med en investerbar formue på over 6,3 mio kr. er ifølge en international rigmandsrapport steget pænt i 2020.

De forsvundne andelskroner

Danskerne har tjent så meget på aktiemarkedet og stigende ejendomspriser, at 7.800 flere danskere sidste år blev dollarmillionærer. Ifølge World Wealth Report, der udgives af det internationale konsulenthus Cap Gemini og finanshuset Merill Lynch, er nu 111.800 danskere i gruppen med over 1 mio. dollars i frie midler.

Dermed steg antallet af dollarmillionærer i Danmark langt hurtigere end i Europa under et. Mens der herhjemme blev 7,5 pct. flere dollarmillionærer, steg antallet i Europa som helhed med blot 2,8 pct.

»Det undrer ikke mig, at antallet af danskere blandt verdens rigeste er steget pænt sidste år. Ud over et godt aktiemarked var der meget store stigninger i ejendomspriserne,« siger Brian Kudsk, adm. direktør for Artha Kapitalforvaltning, som forvalter over 15 mia. kr. for 600 velhaverfamilier.

Mens flere europæiske aktiemarkeder ikke helt – eller kun akkurat – genvandt kræfterne efter det kraftige corona-dyk i februar og marts, sluttede det danske C25-indeks 2020 af med en årsstigning på 34 pct.

Chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank siger, at det danske aktiemarked er et af de markeder i verden, der er steget mest i perioden 2019-2020.

»Der er rigtig mange danskere, der har et betydeligt home-bias i deres aktieinvesteringer, så de massive kursstigninger på danske aktier har givetvis været med til at løfte ekstra mange danskere op til dollarmillionær-status. Hvis pensionsopsparinger er med i tallene, så er det nok også der, at man finder en stor del af de nye dollarmilliardærers formue,« siger Frank Øland.

Dollaren faldt gennem 2020, men ifølge Capgemini skyldes stigningerne udviklingen i velstand og fordelingen af den i de enkelte lande, mens dollarkursens udsving kun i beskeden grad påvirker resultatet.

Ifølge World Wealth Report stammer en stor del af de globalt i alt 20,8 mio. dollarmillionærers formuespring fra aktiemarkedet. Og i rapporten stilles der spørgsmålstegn ved, hvor længe aktiemarkedet kan blive ved med at være et lokomotiv for velstanden.

Foreløbig er de danske aktier i OMX C25 steget godt 18 pct. i år. Onsdag i sidste uge nåede de for første gang op over indeks 2000.

Læs også