Privatøkonomi

Kun 3 pct. af boligejerne får nye vurderinger i år, og de hårdest ramte må vente

Køreplanen for udsendelse af ejendomsvurderinger er nu offentliggjort, men der er stadig mange usikkerhedspunkter.

Ejerlejlighedsejere må væbne sig med tålmodighed, før de får deres nye vurdering. Foto: Martin Lehmann

Kun 50.000 boligejere vil få deres nye vurdering i år. Det er alle boliger, der er lette at vurdere. Til gengæld må de boligejere, der bliver hårdest ramt af de nye vurderinger, vente endnu længere.

Hårdest ramt bliver ejere af lejligheder i København og Frederiksberg. Det ventes, at boligskattereformen i sig selv kan få priserne der til at falde op mod 10 pct.

De 50.000 boliger er kun 3 pct. af det samlede antal boliger.

Køreplanen, som Finans beskrev allerede for 14 dage siden, blev offentliggjort af Skatteministeriet tirsdag. Nye vurderinger er en forudsætning for, at det nye boligskattesystem kan træde i kraft i 2024.

Køreplanen for vurderingerne
  • I september 2021 starter udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger. Det drejer sig om ejendomsvurderinger til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse. Tilbagebetalingstilbud udsendes efterfølgende.
  • I foråret 2022 udsendes vurderinger og efterfølgende tilbagebetalingstilbud tilejerne af yderligere ca. 100.000 parcel- og rækkehuse.
  • I andet halvår 2022 påbegynder Vurderingsstyrelsen sagsbehandling af vurderingerne for ca. 700.000 resterende parcel- og rækkehuse, hvorefter vurderinger og tilbagebetalingstilbud udsendes.
  • Senere udsendes vurderinger og tilbagebetalingstilbud for de øvrige ejerboliger, herunder ejerlejligheder, sommerhuse og de mest komplicerede ejerboliger. Denne del af tidsplanen skal konsolideres yderligere for at afdække supplerende potentiale for opstramning. Udsendelsen af erhvervsvurderinger skal ligeledes trykprøves til efteråret.
Kilde: Skatteministeriet

I Nykredit glæder chefanalytiker, Mira Lie Nielsen, sig over, at der nu endelig sendes vurderinger ud. Men glæden skal tages med forbehold.

»Det vil være de nemmeste boliger, som i første omgang får nye ejendomsvurderinger. Men bl.a. boliger i kommunerne Frederiksberg og København skal vente betydeligt længere,« siger Mira Lie Nielsen.

Samtidig bliver det først omkring sommeren 2023, at vurderinger på ejerlejligheder og sommerhuse vil blive udsendt. Specielt det sidste er en udfordring, da ejerlejlighederne vil blive hårdest ramt af de nye vurderinger.

»Derudover er der tale om 2020 vurderinger, og altså ikke 2022-vurderinger, som vil ligge til grund for boligskatten,« konstaterer Nykredits chefanalytiker.

Ifølge Skatteministeriet begynder udsendelsen af de 50.000 vurderinger ud nu. Det er et meget vigtigt skridt mod at sikre, at det nye boligskattesystem kan træde i kraft som planlagt fra 2024, mener Mira Nielsen.

Formålet med boligskattesystemet er at rette op på den skæve og forkerte fordeling, der er af boligskatte-byrden mellem by og land og forfordelingen af ejerlejligheder i forhold til parcelhuse i boligskattesystemet.

I 10 år har ca. 715.000 boligejere i provinsen og landområder betalt deres boligskat på baggrund af for høje vurderinger, mens boligejere i landets dyreste områder har betalt boligskat på basis af for lave ejendomsvurderinger.

De 715.000 boligejere skal have ca. 14 mia. kr. tilbage. Tilbagebetalingen kan først ske, når de nye vurderinger er udsendt.

Det eksisterende boligskattesystem, der har været fastfrosset i 10 år har været en gave til ejerlejlighederne, som har været massivt undervurderet i det eksisterende system. Med de nye vurderinger og de nye regler vil netop ejerlejlighederne pålægges betydeligt større skattebyrde.

Beholder man sin lejlighed efter 2024, er man dog stadig omfattet af de gamle regler. Men køberne vil derefter blive beskattet efter de nye og dyrere regler.

»Det er derfor en rigtig god nyhed og på sin plads at drage et lettelsens suk over, at ejendomsvurderingerne nu anses for at være så retvisende, at de kan udsendes. Det giver en form for vished omkring, at de nye boligskatteregler kommer til at træde i kraft fra 2024,« siger Mira Lie Nielsen.

I dag er boligskatterne stort set indefrosset. Fremadrettet vil skatten afspejle boligens værdi og falde, hvis boligpriserne falder. Stiger priserne, vi skatten stige tilsvarende.

Læs også
Top job