Privatøkonomi

Sidste udkald for at udnytte gyldent fradrag

Specielt ægtefæller og samlevere kan spare mange penge ved at udnytte service- og håndværkerfradraget i år.

Håndværkerfradraget er meget populært, og i år er det ekstraordinært attraktivt. Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Det er snart sidste frist for at udnytte et ekstraordinært gyldent fradrag.

I år har beløbsgrænserne for service- og håndværkerfradrag været sat ekstraordinært op til 25.000 kr. Samtidig er skatteværdien for begge hævet fra 26 til 35 pct. Det gælder også kun for i år.

Næste år falder satserne markant. Det samme gør fradragsværdien. Derfor kan det i den grad betale sig at udnytte begge fradrag inden årsskiftet, oplyser revisionsselskabet, BDO.

Det maksimale fradrag for hjælp i hjemmet kommer helt ned på 6.400 kr. Håndværkerfradraget halveres til 12.900 kr. Ved samme lejlighed sænkes skatteværdien af fradraget igen til 26 pct.

Der er ingen garanti for, at satserne for 2022 står ved magt, understreger BDO. Der er et vist pres for at afskaffe fradraget på håndværkerydelser. Det skal ses i lyset af, at håndværkerne i øjeblikket har så travlt, at det nærmer sig overophedning.

»Vi anser det for overvejende sandsynligt, at dette sker. Også af den grund giver det derfor god mening inden årets udgang at få istandsat sin bolig inden for områder, der giver ret til fradrag, hvis man har overvejelser herom,« skriver BDO i en meddelelse.

Formelle krav for at få fradrag
  • Dit navn og virksomhedens cvr-nummer
  • Beskrivelse af det udførte arbejde
  • Udspecificering af arbejdsopgaver (hvis der er flere opgaver)
  • Adressen, hvor arbejdet er udført
  • Dato, hvor arbejdet er udført
  • Udgift til arbejdsløn (udspecificeret på de enkelte ydelser)
  • Udgift til materialer, kørsel mv.

Gælder kun for servicefradraget:

  • Hvis ikke du bruger et firma med cvr-nummer, kan du bruge privat hjælp. Det kræver cpr-nr. og en serviceerklæring for at kunne indberette til Skattestyrelsen.

Kilde: Skat.dk

Det er kun udgifter til arbejdsløn inklusive moms, som kan fratrækkes. Det er derfor vigtigt, at fakturaen fra håndværkeren er specificeret. Er den ikke det, kan ingen del af udgiften fratrækkes.

Man kan ikke fratrække en andel af en udgift ud fra sit eget skøn over, hvor meget der er arbejdsløn, og hvor meget der er materialer.

Fakturaen skal også rumme oplysninger om arten af det udførte arbejde, og er der udført flere forskellige arbejder, skal prisen for materialer henholdsvis arbejdsløn for hvert enkelt arbejde fremgå.

Når det gælder hushjælp, er det ikke en betingelse for fradrag, at man har købt assistancen af en momsregistreret virksomhed. Men køber man hjælpen af en privatperson, gælder en række krav. Man skal udfylde og underskrive en serviceerklæring med oplysning om bl.a. navn, personnummer og kontonummer for den, man har købt hjælp af.

Ægtefæller har ligesom samlevere med fælles økonomi ret til hvert sit fradrag – dog ikke for den samme udgift. I 2021 kan de tilsammen få fradrag for 100.000 kr., men kun for 38.600 kr. næste år.

Skatteværdien af de maksimale fradrag falder fra ca. 30.500 kr. i 2021 til kun ca. 10.000 kr. i 2022. Fordelen ved at bruge reglerne i år er derfor markant, fastslår BDO.

Læs også