Privatøkonomi

Boligmarkedet koger i hver tredje danske kommune

Mens der sælges langt færre boliger i de største byer, har ejendomsmæglerne travlt i de mindre omegns- og landkommuner.

Mens det går stærkt med salget af huse i Odder tæt på Aarhus, samt i en lang række mindre landkommuner, så er der blevet længere mellem solgt-skiltene i de store byer. Foto: Rikke Kjær Poulsen

Bolighandlen er på landsplan faldet kraftigt hen over 2021, men det dækker over store forskelle. I ca. hver tredje kommune stiger handelsaktiviteten stadig. Og jo længere væk man kommer fra de store byer, jo mere gang er der i salgene. Boligøkonomerne holder øje med udviklingen, men er ikke bekymrede.

I kommuner som Tønder, Lolland og Jammerbugt er der eksempelvis solgt mere end 33 pct. flere huse i 3. kvartal 2021 end samme periode året før, viser tal fra Boligsiden.dk. Samtidig stiger priserne.

Omvendt er der solgt 40 pct. færre huse i København i samme tidsrum.

»Vi holder øje med udviklingen – især fordi vi før boligkrisen i 2007 så stigende handel og for høje priser i yderkommunerne, som efterfølgende har haft meget svært ved at indhente faldet i boligpriser. Men der er ikke noget i de nuværende tal, der bekymrer os,« siger boligøkonom Mira Lie Nielsen, Nykredit.

Boligøkonomerne er rolige, fordi meget er anderledes end i 2007.

»Vi har en stærk økonomi, stigende beskæftigelse og en lav rente. Omkostningerne til at bo er kommet så højt op i de største byer, at nogle står af. Men over det meste af landet er det forsat historisk billigt at være boligejer. Så det giver god mening, at stadig flere vælger at købe hus,« siger cheføkonom Jeppe Borre, Arbejdernes Landsbank.

Heller ikke projektdirektør Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter ser grund til bekymring. Han kalder dykket i bolighandlen for forventeligt, fordi flere har fremrykket deres beslutning og købt hus, før de forventede det under coronakrisen. Dermed kommer der automatisk en periode med færre handler i de større byer.

»Det er rigtigt, at vi så priserne i yderområder fortsætte op meget længe under boligboblen, hvilket bragte nogle mennesker i stor økonomisk krise. Men vi står næppe for at løbe ind i en økonomisk mur som dengang. Tværtimod tyder alt på økonomisk fremgang de kommende år. Og selv om priserne er steget overalt, og renten er steget en smule, er det fortsat utrolig billigt for et par at købe et parcelhus i Danmark uden for de større byer,« siger Curt Liliegreen.

Han venter, at prispres og det høje handelsomfang efterhånden vil tage af i de små yderkommuner også, så Danmark vender tilbage til mere normalt handelsomfang og mere normalte prisstigninger.

Læs også
Top job