Privatøkonomi

Vigtig dom om værdiansættelse af fast ejendom ved arv eller gave til nær familie

Med en ny dom fra den 29. november 2021 er én af de sidste brikker formentligt faldet på plads i sagaen om +/- 15 pct.-reglen.

Værdiansættelse af fast ejendom ved arv- eller gaveovergang til den nære familie har meget stor praktisk betydning. Der er tale om en tilbagevendende problemstilling, som mange danskere møder på et tidspunkt i livet, og som ofte vedrører en betydelig del af den enkelte families formue.

Skatter og afgifter i forbindelse med et generationsskifte beregnes på grundlag af ejendommens værdi på overdragelsestidspunktet. Med +/- 15 pct.-reglen i det såkaldte værdiansættelsescirkulære har det som udgangspunkt været muligt at fastsætte overdragelsessummen for ejendommen til et beløb svarende til den offentlige vurdering med et tillæg eller fradrag på 15 pct...

Læs også
Top job