Privatøkonomi

Udskældt pensionsform kan vinde på lang sigt

Mens de kommercielle pensionsselskaber har lagt gennemsnitsrente i graven, tror bl.a. PKA, at pensionsformen over et livsforløb vil klare sig lige så godt eller bedre end markedsrente.

PKA vurderer, at den moderne gennemsnitsrente med lav garanti over et livsforløb godt kan konkurrere med markedsrenten. Foto: Thomas Borberg.

Forrige år stoppede de fleste kommercielle pensionsselskaber med at sælge traditionel pension med en sikker indtægt i alderdommen. Renten var simpelthen for lav til, at produktet gav mening. Men den traditionelle pension har stadig venner.

»Fordelen ved moderne gennemsnitsrente er, at vi kan holde en høj andel af aktier på et tidspunkt, hvor folk har sparet mange penge op. Vi har en aktieandel op mod 50 pct. også for vore pensionister. Og jeg er ikke sikker på, at vi ikke indhenter markedsrenten til sidst,«, siger Nicolai Maltesen, leder af PKAs aktuariat. ..

Læs også
Top job