Privatøkonomi

Få spillere dominerer markedet for passive investeringsfonde

De 10 største indeksforvaltere kontrollerer 81 pct. af formuen i passive produkter. Resten fordeles mellem 560 andre.

Foto: AP/Richard Drew

Dominansen for nogle få aktører i markedet for passive investeringsfonde er markant og skyldes flere forhold, men handler især om stordriftsfordele. Det er, at de største kan presse prisen langt mere end de mindre aktører. Desuden er indeksforvaltere mere afhængige af større formuer under forvaltning end deres aktive modparter, idet omkostningsniveauet – og dermed indtjeningen – er langt mindre i det passive segment.

Der er mange omkostninger forbundet med kapitalforvaltning og flere af disse vil sandsynligvis kun gå op fremover, da der i stigende grad er behov for yderligere ressourcer til f.eks. jura- og compliance relaterede funktioner. ..

Læs også
Top job