Serier
BREAKING

Nykredit hæver prisen for 60.000 kunder

Nykredit har besluttet sig for at hæve prisen efter tilladelse fra Konkurrencerådet.

Nykredits bidragsballade
DRESLING JENS

Tusindvis af kunder i Nykredit skal i den kommende tid betale mere for deres realkreditlån. Realkreditkæmpen hæver nemlig priserne for 60.000 kunder den 1. juli næste år.

»Vi hæver bidragssatserne for en gruppe kunder i Nykredit Realkredit, som i en årrække har haft en lavere bidragssats end andre,« udtaler Anders Jensen, koncerndirektør i Nykredit.

Det betyder, at kunder med F1- til F4-lån får forhøjet deres bidragssats med 0,15 pct.point., mens satserne for øvrige lån stiger med 0,10 pct.point. Bidragssatserne bliver dog ikke ændret for de ca. 15.000 berørte kunder, som har fastforrentede lån med afdrag.

»Cirka 60.000 kunder vil blive berørt af stigningen. Langt hovedparten af de kunder vil om ni måneder, hvor stigningen træder i kraft, fortsat have et lån med markedets laveste bidragssats. Jeg vil gerne understrege, at lån i Totalkredit, der har over 700.000 kunder, ikke berøres,« lyder det videre fra Anders Jensen.

Årsagen til at Nykredit hæver priserne skal findes i en afgørelse fra Konkurrencerådet, der den 27. september gav Nykredit tilladelse til at hæve prisen for en gruppe af private lån i Nykredit. Priserne for denne gruppe af kunder har været låst, siden Nykredit i 2003 købte Totalkredit.

I forbindelse med købet indgik Nykredit en aftale med konkurrencemyndighederne om, at priserne på de eksisterende lån i Nykredit skulle sættes ned, og at priserne ikke kunne sættes op uden godkendelse fra konkurrencemyndighederne.

»Der skal være den rette balance mellem indtægter og omkostninger i alle grene af vores forretning. Med tilladelsen fra Konkurrencerådet kan vi tage et skridt i retning af at skabe bedre balance for denne gruppe af lån i Nykredit. Derfor gennemfører vi denne bidragsforhøjelse,« lyder det fra Anders Jensen.

BRANCHENYT
Læs også