Privatøkonomi
0

Regeringen vil give udlejere en gulerod for at kradse mere ind i skat

Står det til regeringen skal udlejere have et højere fradrag, hvis de indberetter skat gennem f.eks. en digital tjeneste.

Flere og flere benytter sig af tjenester som f.eks. Airbnb til korttidsudlejning. Foto: Jens Kalaene/AP

Regeringen vil give landets boligejere, som udlejer deres bolig på kort basis, en gulerod for at sikre skattebetalingerne, og guleroden har form af et større bundfradrag. Helt konkret vil regeringen hæve bundfradraget fra 24.000 til 36.000 kr. for indtægter fra korttidsudlejning af boliger.

For at få bundfradraget skal man i forbindelse med udlejningen dog benytte sig af en såkaldt tredjepart - f.eks. en digital platform, som indberetter udlejerens fulde indtægter til skattemyndighederne.

»Deleøkonomisk boligudlejning er en succeshistorie for alle, fordi det giver danskerne nye og billigere muligheder og skaber vækst og velstand for os alle. Men der skal naturligvis være styr på skattebetalingen. Derfor vil vi gøre det økonomisk attraktivt for danskerne at bruge de deleøkonomiske aktører, som ønsker at samarbejde med skattemyndighederne om indberetning af indtægter,« udtaler skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.

Med forslaget vil der dog også komme regler for, hvor lang tid man må udleje sin bolig. Hvis man benytter sig af en tredjepart, som indberetter til skattemyndighederne, vil loftet ifølge regeringens udspil komme til at ligge på 90 udlejningsdage om året. Uden en tredjepart lyder loftet ifølge regeringens udspil på 30 dage.

Den enkelte kommune kan vælge at sætte en højere grænse, men den enkelte kommune kan ikke sænke loftet over udlejningsdage.

»Boligen er et af de mest populære områder for deleøkonomi, men mange borgere er i dag usikre på, hvilke regler der gælder for korttidsudlejning af deres bolig,« lyder det fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Forslaget er en del af regeringens nye strategi for deleøkonomi. Den nye strategi indeholder i alt 22 forslag.

Her er et udpluk af de 22 initiativer:
  • Virksomheder inden for deleøkonomi skal have én indgang til det offentlige. En ny hjemmeside - deleøkonomi.dk - skal samle information og mulighed for at henvende sig med spørgsmål.
  • Et deleøkonomisk panel skal informere erhvervsministeren om status på aktuelle udfordringer og muligheder.
  • Det skal være let at indberette indtægter til Skat. Regeringen vil udvikle en digital indberetningsløsning, som både digitale platforme og digitale betalingsløsninger kan bruge til at sende oplysninger om brugeres indtægter til skattevæsenet.
  • Fradrag ved udlejning af sommerhuse og helårsboliger skal forenkles, så alle kan få et bundfradrag på 36.000 kroner. Det er dog betinget af, udlejeren bruger en tjeneste, der indberetter brugernes indtægter til skattemyndighederne.
  • Det samme skal gælde for et helt nyt bundfradrag for privat udlejning af henholdsvis bil og båd på 5000 kroner.
  • Der skal indføres en grænse for udlejning af boliger på 90 dage. Det gælder dog kun, hvis udlejeren bruger en tjeneste, der indberetter brugernes indtægter til Skat. Ellers må der kun lejes ud i 30 dage. I begge tilfælde kan kommunerne selv vælge at hæve grænsen.
  • Derudover skal der blandt andet måles bedre på udvikling og effekt af deleøkonomi i Danmark, ligesom situationen skal følges nøje.
Kilde: Regeringen

Udover det højere bundfradrag for korttidsudlejning vil regeringen også indføre et bundfradrag for udlejning af biler og både på 5.000 kr. For at få dette fradrag kræves det også, at man benytter en tredjepart, som indberetter til skattemyndighederne.

BRANCHENYT
Læs også