Ingeniører vil kvæle kassetænkning med en magtfuld mobilitetsstyrelse

Ingeniørforeningen Ida anbefaler Christiansborg at oprette et tværgående trafikorgan. Venstre er åben over for forslaget.

Etableringen af en mobilitetsstyrelse vil ifølge ingeniørforeningen Ida føre til nogle mere helhedsorienterede løsninger på de trafikale udfordringer i Danmark. Foto: Martin Lehmann Arkivfoto: Martin Lehmann/Polfoto

Al planlægning, analyse og koordinering af transporten til lands, til vands og i luften bør fremover håndteres af Mobilitetsstyrelsen.

Det forslag er omdrejningspunktet i den anbefaling, som ingeniørforeningen Ida er på trapperne til at offentliggøre.

Ved at overføre opgaver fra Trafikstyrelsen, Banedanmark og Vejdirektoratet til et fællesorgan opnår Danmark et bredere fokus og en mere ensartet opgavevaretagelse i en situation, hvor den kollektive trafiks svigtende betydning herhjemme skyldes manglen på en overordnet planlægning, lyder det.

»I dag udformes alle planerne forskellige steder. Selvfølgelig er der et samarbejde mellem parterne, men bevillingerne ligger under styrelser og direktorater, som hver især forsøger at optimere deres egen position. Det er ikke altid så smart, fordi den økonomiske tænkning risikerer at gå ud over den optimale planlægning,« siger Niels Wellendorf, som er medlem af bestyrelsen for Ida Rail.

Han nævner den trafikale trængsel ved Limfjorden som et af mange eksempler på, hvordan Mobilitetsstyrelsen vil kunne sikre mere helhedsorienterede og klimavenlige løsninger ved at afgøre, om det er bedst at udvide motorvejen, jernbanen eller noget helt tredje i det store perspektiv.

Hvordan organisationen, budgettet og ansvarsfordelingen i forhold til Transportministeriet så præcist skal tegnes op, vil ingeniørerne overlade til politikkerne. Men pointen er, at nuværende organer som Banedanmark og Vejdirektoratet skal overføre ressourcer til Mobilitetsstyrelsen og i højere grad tage sig af den daglige administration og drift fremover.

Venstre er åben over for at drøfte forslaget nærmere i og med, at det er et led i de politiske bestræbelser på at sænke CO2-udledningen herhjemme med 70 pct. i 2030.

»Der er brug for at gentænke organiseringen af den danske jernbanesektor efter norsk forbillede. Desuden er jeg enig i behovet for helhedsorienterede sektorplaner, der sikrer mest mulig overblik og effekt for pengene,« siger Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører hos Venstre.

Erhvervsorganisationen DI ser også et behov for en mere tværgående tilgang, men mener, at der bør oprettes et råd frem for en styrelse.

»En styrelse er jo alt andet lige en del af et regeringsapparat, mens et råd opererer mere uafhængigt af politikerne. Så for mig at se vil det give langt mere smæk for skillingen at arbejde med et mobilitetsråd frem for en styrelse,« lyder det fra Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Læs også
Top job