Tech

Statsstøtten splitter mediebranchen: »Nu er det vel helt klart for alle«

Bestyrelsesformanden hos Danske Medier tager skarpt afstand fra næstformandens forslag om at udfase statsstøtten. Den interne strid har en pris udadtil, erkender hovedpersonen.

Den adm. direktør for Jysk Fynske Medier, Jesper Rosener, varetager formandsposten hos interesseforeningen Danske Medier. Foto: Joachim Ladefoged "Statsstøtte skaber afhængighed – og giver ultimativt staten indflydelse på medierne," skriver Stig Ørskov i en kronik, der udstiller uenigheden mellem formanden og næstformanden for Danske Medier. Foto: Linda Johansen De politiske medieaftaler forsøger at afspejle den teknologiske udvikling i mediebranchen fra år til år i takt med nedgangen for de trykte udgivelser. Derfor er hovedfokusset i denne omgang på vilkårene for lokale eller smalle onlinemedier. Foto: Mathias Svold

For et par uger siden modtog 10 medlemmer af bestyrelsen i Danske Medier en aviskronik, som næstformand Stig Ørskov havde forfattet.

»Afskaf mediestøtten - for demokratiets skyld«, lød overskriften på kronikken, hvor Stig Ørskov indledningsvist betonede betydningen af frie og uafhængige medier for så at foreslå politikerne at udfase mediestøtten over 10-15 år...

Læs også
Top job