Weekend

Fugleø brændt af: Stride græsser skal væk for at lokke sjældne fugle til

Naturstyrelsen satte ekstra fut i februar, da en fugleø i Mariager Fjord blev brændt af. Efter branden er der redt op til indflytning af sjældne ynglefugle og græssende gæs, der holder af kort vegetation

Græsarten strandkvik har skabt et vissent lag af vegetation, der ligger som en tyk pels på øen i fjorden, men nu har ild i naturplejen åbnet flere områder som grobund for en varieret flora og med redesteder til sjældne ynglefugle. Foto: Ivar Høst Græsarten strandkvik har skabt et vissent lag af vegetation, der ligger som en tyk pels på øen i fjorden, men nu har ild i naturplejen åbnet flere områder som grobund for en varieret flora og med redesteder til sjældne ynglefugle. Foto: Ivar Høst Den sjældne vadefugl klyden bygger rede i kystnaturens lave vegetation. Hvis græsset er for højt, forlader den området. Foto: Jan Skriver Lysbuget knortegås er afhængig af ålegræs i fjordene og lav vegetation af græs på kystens enge, hvor gæssene kan proviantere, inden rejsen i maj går nordpå mod ynglepladserne i Arktis. Foto: Jan Skriver

Morgenen var diset, dugget og meget lidt brandbar, da Naturstyrelsen Himmerland ville sætte gang i en forårsrengøring med bål og brand på øen Store Plet i Mariager Fjord.

Men så kom solen, og lod varmen gå i land, så februar fik feber med en ny varmerekord for årstiden...

BRANCHENYT
Læs også