Weekend

Fortidens landskaber: Her ville en viking føle sig hjemme i nutidens Danmark

Nutidens danske landskab er markant anderledes end vikingetidens, men bestemte steder er det muligt at få et glimt af fortiden.

Svanninge Bakker på Fyn ligner Vikingetidens landskab med spredt bebyggelse omgivet af marker og skov. Foto: Kim Wyon/VisitDenmark

I dag er det danske landskab præget af opdyrkede marker og masser af bebyggelse, mens den mere vilde natur er begrænset til mindre og spredte områder. Det er resultatet af flere tusinde års udvikling og menneskelig påvirkning. Det er en udvikling, der strækker sig fra Stenalderens tundra og endeløse skove til nutidens landbrugs- og kulturlandskab.

Fokuserer man på en periode som Vikingetiden, så er der sket store forandringer siden dengang. Når man kigger ud over det nutidige landskab, kan det være svært at forestille sig en fortid, hvor små klynger af gårde og få marker var omgivet af enorme vilde naturområder af skov, hede og vådområder. Men sådan så Danmark ud i vikingetiden, hvor der kun var ganske få egentlige byer som handelspladserne Ribe i Sønderjylland og Hedeby i det nuværende Tyskland...

BRANCHENYT
Læs også