Debat

Alle virksomheder er softwarevirksomheder

Hvis man skærer gennem al snakken om digitalisering, så står et konkret værktøj tilbage, som de fleste virksomheder kan have stor gavn af: det såkaldte 'agile projektarbejde'

Den digitale æra er over os – forretningsmodeller og hele industrier er under forandring. Digitale teknologier er den absolut vigtigste driver for innovation, og det er derfor ikke for sjov, når erhvervsguruer proklamerer, at alle virksomheder nu er softwarevirksomheder.

Men hvad betyder det, at vi alle er softwarevirksomheder? Hvordan skal man handle og organisere sig som en softwarevirksomhed, når man i traditionel forstand er en produktions- eller servicevirksomhed, der gerne vil ride med på den digitale bølge?

Vi kommer ikke uden om, at digitaliseringen kræver digitale kompetencer, og det skal vi alle tænke ind i vores organisationer – uanset branche. Men digitaliseringen kræver også en grundlæggende omstilling af virksomhedskulturen, som i højere grad omfavner digital innovation.

Det giver ofte mening at arbejde med tre horisonter, når vi snakker innovation:

  • Kortsigtet innovation. Denne del skal accelerere den eksisterende forretning ved at levere på produktvisionen og udbygge økosystemet.
  • Mellemlangsigtet innovation. Her handler det om at ramme den næste bølge af vækst baseret på nye teknologier og forretningsmodeller.
  • Langsigtet innovation. Denne del er langt mere eksplorativ. Her omdannes techrends omsat til idéer, der ofte testes i parløb med en startup eller et lignende innovationsmiljø.

Når man gerne vil skabe en innovationskultur, så er begrebet 'agilt' helt centralt. Oprindeligt stammer begrebet netop fra softwarebranchen og er en metodik til softwareudvikling, hvor man arbejder i mindre ryk og løbende evaluerer og prioriterer. I dag møder jeg mere og mere agilbegrebet som et kulturbegreb i min dialog med virksomheder, som leder an i digitaliseringen – og som lader sig inspirere af techbranchen.

I virksomheder, der arbejder med en agil kultur, foregår udviklingen af nye produkter eller services i tværfaglige teams, som arbejder med konkrete delleverancer i kortere sprints. Det skaber en hurtigere vej til markedet, der i øvrigt bliver involveret og bidrager med feedback undervejs. De agile teams sammensættes på tværs af faglighed og kompetencer, fordi digitalisering handler om så meget mere end teknologi – IT-afdelingen kan ikke drive udviklingen alene.

Hvordan lykkes vi så med kulturomstillingen? Indtil videre har jeg set flest virksomheder, som lykkes ved at etablere en særskilt innovationshub, hvor de kan skabe den rette kultur og arbejde agilt. Jeg er dog ikke sikker på, det er den langsigtede vej til en bæredygtig succes. Magien må ligge i at drive kulturskiftet fra toppen og i kernen af virksomheden.

Udover det indlysende i, at alle virksomheder kan lære om digitalisering af techbranchen, kan det måske lyde lidt højtflyvende at kalde alle virksomheder for softwarevirksomheder. Men hvis vi lader os inspirere af branchens tradition for at innovere, og tager agilitetsbegrebet til os i omstillingen af vores kultur, så giver det måske rigtig god mening at handle som en softwarevirksomhed. Også selvom man er en produktionsvirksomhed, der ’bare’ gerne vil ride med på den digitale bølge.

Læs også