Debat

Kviklånsbranchen: Kommentator og Socialdemokratiet må forholde sig til fakta

Der er intet, der tyder på, at brugerne af kviklån ender i økonomisk ruin, som kritikere ellers påstår, lyder det fra brancheorganisation.

Foto: Joachim Adrian

Som opfølgning til Socialdemokratiets udspil mod kviklån forleden, rejser kommentator Anders Heide Mortensen i et indlæg en række påstande om kviklånsudbydere, som desværre bygger på en tre år gammel rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Som brancheforening for udbydere af kortfristede forbrugslån føler vi os nødsaget til at gå i rette med de gamle tal.

Først skylder jeg at sige, at vi faktisk er positive overfor langt de fleste af de forslag, som Socialdemokratiet kom med forleden. Udspillet indeholder nemlig en række forslag, som kan være med til at skabe en mere bæredygtig branche. Et nationalt gældsregister, som også skal gælde bankerne, er et eksempel på et forslag, som vi i branchen tidligere selv er kommet med. Vi er naturligvis glade for, at Socialdemokratiet har taget det til sig.

Desværre må vi også konstatere, at en række af forslagene ikke har helt hold i virkeligheden, hvilket Anders Heide Mortensen i sit indlæg desværre er med til at videreformidle. I foråret udgav Digitale Långivere en brancherapport, som blev delt rundt til medlemmerne i Folketingets Erhvervsudvalg og offentliggjort på branchens hjemmeside.

Det fremgår her, at der - i modsætning til konkurrencestyrelsens gamle rapport - er langt færre lån, som ender som fogedretssager. Det er mindre end 3 pct. af de udstedte lån, som vores medlemmer har indberettet, der ender i fogedretten. Altså en kraftig indikation af, at langt de fleste, der har taget et kviklån, ikke ender i noget, der minder om en økonomisk ruin.

Det samme gør sig gældende for påstanden om, at hver fjerde kviklån ikke betales tilbage til tiden, og at vores forretningsmodel alene baserer sig på strafrenterne. Det er under 4 pct. af renteindtægterne, der kommer fra låntagere, der betaler tilbage for sent. Altså langtfra de påstande, som den gamle rapport kommer med.

Ovenstående påstande samt det faktum, at kritikerne af hurtige lån desværre ofte blander renter på lån sammen med årlige omkostninger i procent (også kaldet ÅOP), er med til at give et forvrænget billede af de reelle forhold på markedet.

En ting har Anders Heide Mortensen dog helt ret i: Som branche har vi i de seneste år opnået høje vækstrater, hvilket naturligt bevirker, at vi skal være vores ansvar bevidst, når det kommer til ansvarlig långivning. Det betyder også et fortsat fokus på at få ovenstående tal endnu længere ned.

Vi ser frem til, at Folketinget i det nye år tager hul på en diskussion, som ud fra fakta vil være med til at øge niveauet af ansvarlig og bæredygtig digital långivning i Danmark.

Jens-Ole Kyhl Klitgaard, medlem af bestyrelsen i Dansk Kredit Råd for Digitale Långivere

Læs også