Debat

Hvordan undgår ejerlederen at spænde ben for sig selv?

Ubevidst saboterer mange ejerledere deres eget livsværk, fordi de ikke prioriterer at sætte strategisk retning og heller ikke formår at realisere de nødvendige tiltag for at komme i mål med strategien.

Jeg besøgte forleden en ejerledet virksomhed, hvor snakken hurtigt faldt på de udfordringer, som ejerledere møder, når de både ejer og leder deres egen virksomhed. Mødet fik mig til at reflektere over, hvorfor ejerlederen indirekte modarbejder sit eget livsværk, og hvordan dette kan undgås?

Jeg ser nemlig ofte, at en række af disse ejerledere desværre er i gang med at nedbryde virksomhedens værdi. Ubevidst saboterer de deres eget livsværk, fordi de ikke prioriterer at sætte strategisk retning og heller ikke formår at realisere de nødvendige tiltag for at komme i mål med strategien.

Mange ejerledere mener, at de sætter en strategisk retning for deres virksomhed, men fordi det ofte sker inde i deres eget hoved, risikerer de, at det ikke kommer til udtryk blandt medarbejdere, kunder og leverandører. Konsekvensen er, at virksomheden bliver konfronteret med alvorlige udfordringer, der på sigt truer virksomhedens overlevelsesevne.

Virksomheden oplever også stilstand, fordi der hverken er fokus på virksomhedens eksistensberettigelse, kernekompetence, fremtidige ønsket position eller målgruppe. En anden udfordring kan være, at virksomheden har skabt en forkælet kultur, der tilgodeser virksomheden mere end kunderne.

Ud over det ser jeg manglende ledelseskraft i virksomhederne som en klassisk udfordring. Her er der ingen, som går i spidsen og kommunikerer, hvilket mål der skal jagtes, og hvilke kampe der skal kæmpes for at vinde, og der er heller ingen, der tager dialogen med den enkelte medarbejder om, hvordan de skaber værdi for virksomheden og for dem selv.

Når hverdagen sætter ind, oplever jeg, at ejerlederen har det med at zoome ind på de daglige driftsopgaver, men hvad blev der af at zoome ud og se virksomheden i det større strategiske perspektiv? Jeg forstår godt, at denne form for at zoome ind er et udtryk for en genvej i kampens hede, hvor de daglige driftsopgaver prioriteres, men det, de i virkeligheden gør, er at skyde sig selv i foden, da den strategiske retning og fremadrettede skydeskive forglemmes, hvorved virksomheden risikerer at miste følingen på dens eksistens.

Senere på ugen mødte jeg en ejerleder, der gør det godt med sit strategiarbejde, og det fik mig samtidig til at overveje, hvad han gør anderledes. Det var tydeligt at se, at ejerlederen havde gjort sig nogle klare overvejelser om virksomhedens strategiske retning og havde defineret sin egen rolle i virksomheden og på baggrund heraf fået klarlagt det bedste bud på en strategi med nødvendige tiltag. Dette er overvejelser, der ses som nødvendige geværgreb, for at ejerlederen undgår at spænde ben for sit livsværk.

Læs også