Debat

Disruption lurer lige under overfladen på jobmarkedet

Det kan være svært at se en effekt af nye teknologier som kunstig intelligens på arbejdsmarkedet lige nu. Men de markante forandringer er på vej.

Regeringen er i disse dage ved at lægge en sidste hånd på Disruptionrådets rapport. Disruptionrådet, som blev til på et bagtæppe af, at de to Oxford-økonomer Frey og Osborne og siden bl.a. OECD og McKinsey har sat fokus på, hvor meget nye teknologier og digitalisering kan komme til at betyde for beskæftigelsen.

Ifølge Frey og Osbornes banebrydende studie stod 47 pct. af stillingerne på det amerikanske arbejdsmarked med en meget høj sandsynlighed til at blive automatiseret væk indenfor en horisont på 10-20 år. Noget af en udfordring – også selvom der vil blive skabt nye jobs. Og McKinseys analyse viser, at ca. 40 pct. af det arbejde, der udføres på det danske arbejdsmarked i dag, teknisk set kan automatiseres.

Men var det hele bare pure opspind og teknologiangst? På trods af at der bruges mia. af dollars på udvikling af kunstig intelligens m.v. rundt omkring i verden, kan det være svært at få øje effekterne i det store billede her midt i højkonjunkturen med faldende arbejdsløshed og stigende beskæftigelse.

Det ser pænt ud på overfladen, men måske er effekterne af automatiseringen ved at indfinde sig alligevel. OECD har netop vist, at arbejdsfunktioner med høj risiko for automatisering har højere ledighed, og at personer med en høj automatiseringsrisiko i dag arbejder mindre end personer med de sikreste jobs. Samtidig kan man også se en negativ effekt på timelønnen på de job, der er fare for at blive automatiseret.

Og som en af verdens førende teknologieksperter økonomen Erik Brynjolfsson har peget på gennem mange år: Det kan tage lang tid at opbygge viden i virksomhederne og tilpasse job og organisation. Men udviklingen kan pludselig accelerere. Og når det sker, kan det blive vanskeligt for lønmodtagerne at tilpasse sig de nye kompetencekrav.  

Det gør regeringen klogt i at holde sig for øje. Ellers risikerer alt for mange i Danmark at stå tilbage på perronen. McKinseys analyse til Disruptionrådet indeholder en fremskrivning af effekterne af teknologiforandringerne frem til 2030. Så selv om det overordnet ser pænt ud, peger analysen på, at 250.000 til 300.000, eller ca. 10 pct. af den nuværende arbejdsstyrke, kan få svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet fremover. Det er derfor afgørende, at regeringen har de rigtige redskaber liggende klar i skuffen.

BRANCHENYT
Læs også