Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Regeringens rigide budgetlov får milliarder til at samle støv i kommunerne

Kommunernes pengekasser bugner – og det er ”en trussel mod styringen af dansk økonomi,” lyder det fra regeringen. Men regeringens egen budgetlov bærer en stor del af skylden for, at milliarder af kroner ligger ubrugte hen.

Kommunernes pengekasser er godt polstrede. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets analyse af likviditeten i kommunerne, som i slutningen af 2018 nåede op på 48 mia. kr. Alene inden for de seneste tre år er den steget med 10,4 mia. kr., svarende til knap 30 pct.

Både finansmister Kristian Jensen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille mener, at de fyldte pengekasser udgør en trussel mod dansk økonomi. Sidstnævnte mener ovenikøbet at vide, at ”kommunernes penge ligger og brænder i lommen for at blive brugt”.  Men den påstand har ikke meget på sig.

Gennem de seneste år med budgetloven har kommunerne år for år overholdt rammerne for hvor meget, der kan anvendes på velfærd. Det har været noget sværere at styre anlægsinvesteringerne. Efter syv års stram styring var det først i 2017, at kommunerne overskred deres samlede budgetter.

Kommunerne har med andre ord været rigtig gode til at holde sig på den rigtige side af kridtstregen – endda lidt for gode. De er bundet af rigide budgetregler, og de ved, at det koster dyrt i sanktioner at overskride budgettet. Så der er god grund til, at de opererer med så store overskud.

Fra 2011, hvor de økonomiske sanktioner for første gang blev indført og frem til 2018 har kommunerne haft et underforbrug på servicerammen på godt 23 mia. kr. Penge, der kunne have været brugt på velfærd, og som borgerne er blevet snydt for. 

Der er brug for at løsne spændetrøjen om kommunernes budgetter. Bl.a. Det Økonomiske Råd har peget på behovet for flerårige budgetter, så kommunerne kan overføre ubrugte penge til det efterfølgende år. Det vil give den enkelte kommune større fleksibilitet i planlægning, uden at sætte den samlede styring af den kommunale økonomi over styr.

Forhåbentligt vil et nyt Folketing have en mindre ideologisk og mere pragmatisk tilgang til styringen af rammerne for den kommunale økonomi, så kommunerne får større frihed til at give borgerne den service, de har krav på.

Ole Just, cheføkonom i HK.

Økonomi- og Indenrigsministeren ønsker at gå en anden vej: Der er næppe noget tidspunkt på døgnet, hvor han ikke er frisk på en skattenedsættelse. Og det kan selvfølgelig være fristende at sætte skatten ned. Men så længe der ikke er adgang til at sætte skatten op igen, hvis kommunen kommer i økonomiske problemer, er det imidlertid en farlig strategi. Og der er ikke meget i sol og måne der tyder på, at regeringen vil droppe skattestoppet.

Evaluering af budgetloven er nu udskudt til efter valget. Og det er nok meget godt med lidt frisk luft. Forhåbentligt vil et nyt Folketing have en mindre ideologisk og mere pragmatisk tilgang til styringen af rammerne for den kommunale økonomi, så kommunerne får større frihed til at give borgerne den service, de har krav på.

BRANCHENYT
Læs også