Debat
0

I Danmark tager kvinderne børnetjansen, og mænd leder virksomheder

Vi er langt fra det progressive samfund, som vi ser os selv som, viser nye tal. Vi har brug for at tage hårdere fat, hvis vi mener noget seriøst med ligestillingen

Jeg møder hver dag - både i den virksomhed, jeg arbejder i og i andre - fantastisk dygtige, passionerede og højtuddannede kvinder. Med absolut samme ledelsesmæssige potentiale som deres mandlige kolleger.

For nylig læste jeg så på Finans, at halvdelen af landets 1600 største virksomheder ikke har nogen kvinder i bestyrelsen. På trods af at vi har en høj erhvervsfrekvens for kvinder. Det bekræftede en anden historie omkring andelen af kvinder i ledelsen i danske virksomheder, jeg har læst for nyligt.

Det vender jeg tilbage til.

McKinsey har undersøgt, hvilken betydning automatisering vil få for arbejdsmarkedet. Udover at vi får brug for dybere tekniske kompetencer samt sociale og emotionelle færdigheder, vil vi få brug for folk med gode lederevner. Her ligger et uforløst potentiale hos den kvindelige del af arbejdsstyrken.

Konsulenthuset fandt da også, at kønsligheden i takt med automatiseringen er øget på de højeste poster i erhvervslivet. Kvinders andel af bestyrelsesposter i private virksomheder i Frankrig er således steget fra 26 til 40 procent fra 2013 til 2017. I Tyskland er man gået fra 20 til 33 procent. Det lyder jo lovende.

Problemet er bare, at Danmark falder håbløst bagud. Danmark ligger således ifølge Boston Consulting Group på en 13. plads, når det gælder lighed mellem mænd og kvinder i samfundet. Det er lavere, end jeg troede. Men når det så gælder kvinders andel af lederstillinger, går det helt galt. Her ligger vi på en global 95. plads. Det er på trods af, at 56 procent af de studerende på danske universiteter er kvinder.

I øvrigt mener kun tre procent af danske mænd, at der er en kønsmæssig skævvridning. Ikke just det progressive samfund og innovative virksomheder, vi burde være.

Det understreger imidlertid den opfattelse, som jeg hører fra kvinder, der gerne vil være topledere. De møder ganske enkelt - ind i mellem bevidst - men oftest ubevidst - modstand og fordomme fra deres omgivelser. Og det er et problem. Vi går glip af fantastiske ledertalenter. På samme måde som vi mister suveræne ingeniører og teknikere, når piger og kvinder ikke søger naturvidenskabelige fag, mister vi halvdelen af ledertalenterne, hvis kvinder bremses på vejen.

Den positive historie er, at vi har et enormt potentiale, vi kan indløse. Hvis vi minimerer de barrierer, som kvinder møder. Boston Consulting Group kommer med en række yderligere anbefalinger:

  • Styrk karriereplanlægning på gymnasiet.
  • Integrer kønsdiversitet i den obligatoriske gymnasiale læreplan.
  • Indfør mere informerede studievalg på universiteter.
  • Frem mangfoldighed gennem markedsføring på uddannelsesinstitutioner.

Samtidig tildeler det danske samfund via kønsstereotyper og forældreorlovspolitikker kvinder den centrale omsorgsrolle i familien og overfor børn.

Det anbefales at justere den samfundsmæssige ramme til at fremme en mere retfærdig kønsdeling: 

  • Stimuler delt forældreorlov.
  • Understøt muligheder for at købe sig til hjælp til husholdningen.
  • Forlæng dagplejetimerne.
  • Modarbejd kønsskævhed og diskriminering.

Men helt grundlæggende trænger vi, hvis det forholder sig som Boston Consulting Group angiver, til et opgør med den forældede forestilling, at kvinder passer børn og mænd leder virksomheder. Det starter i dag.

BRANCHENYT
Læs også