Debat

Derfor bliver selskaberne ved med at købe egne aktier

Der er fuld fart på regnskabssæsonen verden over og selskaberne forventes at købe aktier tilbage som aldrig før

Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje

Amerikanske, europæiske og danske selskaber er i øjeblikket i fuld gang med at offentliggøre regnskaber for 1. kvartal 2019. Mest fokus er der på bundlinjen, altså hvad er der tilbage når løn, skat og alle de andre omkostninger er betalt.

Det er de penge virksomheden fremadrettet kan disponere over enten ved at investere i fremtidig drift eller alternativt ved at sende tilbage til aktionærerne gennem aktietilbagekøb og/eller udbytter. Særligt aktietilbagekøb når nye højder for tiden

Rigtig mange selskaber bruger en del af indtjeningen til at købe egne aktier på børsen. Amerikanske selskaber købte i 2018 aktier tilbage med rekordhastighed, og tempoet forventes at fortsætte for uformindsket styrke i 2019. Hele 811 mia. dollars blev i 2018 brugt på at købe egne aktier tilbage, mens man i 2019 regner med, at udviklingen stiger med cirka 16 pct. til 940 mia. dollars.

En væsentlig baggrund for rekorden for aktietilbagekøb i 2018 er den amerikanske skattereform som har øget indtjeningen i de mange amerikanske selskaber og dermed gjort det muligt at købe flere egne aktier. En anden væsentlig faktor er, at amerikanske selskaber, der har haft indtjening parkeret i udlandet til mere gunstig beskatning, nu kan trække disse penge hjem til USA på mere attraktive ordninger. På den måde har mange selskaber haft betydelige midler til at øge aktietilbagekøbene.

Umiddelbart kan det være svært at forstå, hvorfor et børsnoteret aktieselskab køber egne aktier, men det er der flere gode forklaringer på.

For det første kommer præmissen om at købe egne aktier med et krav, nemlig at de købte aktier annulleres og dermed fjernes fra markedet permanent. Selskabet der køber egne aktier, reducerer dermed antallet af udestående aktier. Ved at bruge indtjeningen opnår man med andre ord den effekt, at man reducerer antallet af aktier den fremtidige indtjening skal fordeles på, når næste kvartals- eller årsindtjening skal fordeles på et færre antal af aktier.

Så selv med uændret fremadrettet indtjening stiger indtjeningen per aktie, fordi selskabet har annulleret de opkøbte aktier. Det er et vigtigt pejlemærke, da rigtig mange analytikere måler selskabernes udvikling på indtjening per aktie.

For det andet løser virksomheden et placeringsproblem. Hvis indtjeningen ikke aktiveres gennem investering, aktietilbagekøb eller udbytte, kan virksomheden placere denne i ”banken” eller andre alternativer med lav risiko. Det betyder, at man nu har et indestående, der forrentes med 0 pct. eller måske ligefrem negativ rente.

Et så lavt afkast udvander selskabets samlede forrentning i takt med, at indtjeningen akkumuleres. Netop derfor vil rigtig mange virksomheder, der ikke umiddelbart har oplagte investeringsmuligheder, benytte muligheden for at købe egne aktier og på den led understøtte den fremadrettede indtjening per aktie og samtidig opretholde en høj forrentning i virksomheden.

Aktiemarkedets samlede vækst i indtjeningen per aktie er naturligvis steget i takt med rekordniveauerne i aktietilbagekøbene. Flere analyser peger på, at op mod 20-30 pct. af væksten i indtjening per aktie aktuelt kan henføres til aktietilbagekøb i USA.

Det gør, at man som aktieinvestor nøje skal vurdere kvaliteten og differentiere mellem det reelle indtjeningsniveau og den noget mere påvirkelige størrelse indtjeningen per aktie.

Aktietilbagekøb har positive aspekter i relation til investorerne, men det er også et tydeligt signal fra virksomheden om, at man p.t. ikke kan se andre alternative investeringsmuligheder, der stiller virksomheden bedre. Virksomhedernes tiltag risikerer dermed at ende som en kortsigtet løsning, hvis tilbageløbene sker på bekostning af langsigtede strategiske investeringer.

I dele af 2018 så man de amerikanske renter stige, mens man i specielt 4. kvartal 2018 så stigende merrente i markedet for kreditobligationer, hvilket har synliggjort udvalgte selskabers sårbarhed og øget fokus på sunde balancer. Det ser man også i den seneste månedlige rundspørge blandt verdens institutionelle investorer foretaget af Bank of America Merrill Lynch, en af USA’s største investeringsbanker. Andelen af de adspurgte aktieinvestorer, der ønsker nedbringelse af gæld frem for aktietilbagekøb, har nu nået et niveau, der ikke er set siden udgangen af 2009.

BRANCHENYT
Læs også