Debat

Tag de lange briller på

Der er ingen tvivl om, at man i de kommende år vil se lavere afkast og større volatilitet, end vi har været vant til siden finanskrisen. Derfor er det vigtigt, at man holder fast i sine investeringer, fastholder en høj aktieandel og lukker sine øjne for udsvingene.

David Bakkegaard Karsbøl, chefstrateg i Sparinvest.

Det var ikke let for europæiske investorer at etablere en portefølje af tyske statsobligationer i 1949. Det samme gælder, hvis de havde ønsket at have en portefølje af internationale aktier, som svarede nogenlunde til eksempelvis MSCI World i dag. De havde en række reguleringer imod sig, ligesom handelsomkostninger for både valuta og værdipapirer var langt højere, end de er i dag.

Hvis vi dog alligevel tillader os at abstrahere herfra og forestiller os, at det ville have været muligt at etablere sådanne porteføljer, og at det havde været omkostningsfrit, da ville en investor siden udgangen af 1949 have modtaget et annualiseret afkast på 6,7 pct. fra en ren statsobligationsportefølje frem til i dag. Havde man i stedet investeret i en portefølje af globale aktier, havde man som europæisk investor modtaget et afkast på 10,3 pct. i den samme periode – altså et merafkast på hele 3,6 pct. annualiseret.

Men hvad sker der, hvis vi ikke betragter risiko som de op- og nedture, som investorer oplever på vejen fra køb til salg? Hvad vil der ske, hvis vi i stedet ser på risikoen for, at investor kommer til at opleve et samlet tab over hele perioden? Aktier leverer et højt, langsigtet afkast, men med stor kortsigtet usikkerhed.

David Bakkegaard Karsbøl, chefstrateg, Sparinvest

Godt nok har man i aktiemarkedet også kunnet opleve at tabe hele 54 pct. af sin investering (i 2009), hvis man have købt og solgt på de værst tænkelige tidspunkter, mens man i obligationsmarkedet kun kunne have tabt 12 pct. (i 1980). Aktieinvestorer bør derfor kræve at blive betalt for at løbe en større risiko end obligationsinvestorer, og det er derfor, at de får et merafkast i forhold til disse. Dette er i øvrigt et af de mest solide resultater i finansiel historie.

Men hvad sker der, hvis vi ikke betragter risiko som de op- og nedture, som investorer oplever på vejen fra køb til salg? Hvad vil der ske, hvis vi i stedet ser på risikoen for, at investor kommer til at opleve et samlet tab over hele perioden? Aktier leverer et højt, langsigtet afkast, men med stor kortsigtet usikkerhed.

Dette betyder, at vores tidshorisont skal presses langt ud, hvis vi skal være sikre på, at en global aktieinvestering ikke giver os et negativt afkast for hele perioden. Faktisk skal man historisk set have holdt aktier i mindst 158 måneder (13,2 år) for aldrig at have oplevet et samlet tab. Det maksimale afkast i ved en sådan investeringshorisont har dog været hele 884 pct., og gennemsnittet har været 223 pct..

Ved en tilsvarende investeringshorisont havde man i en ren obligationsportefølje maksimalt kunnet opleve et samlet afkast på 283 pct., og gennemsnittet havde kun været 124 pct. i afkast. Til gengæld har man historisk set kun skullet holde en ren obligationsinvestering i 45 måneder for at være sikker på ikke at opleve et samlet tab.

Hvis man havde købt obligationer før it-boblens sammenbrud i 1999, havde man stadig haft et højere afkast i dag, end hvis man havde købt aktier og beholdt dem, men afkastforskellene indsnævres, og med de ekstremt lave renter i obligationerne er det kun et spørgsmål om relativt kort tid, før aktier igen havde været bedst. Den længste periode (bortset fra den nuværende og foreløbigt 226 måneder lange), hvor man med fordel kunne have købt obligationer var 206 måneder, så hvis de ens briller og investeringshorisont er lang nok, vil aktier altid slå obligationerne.

For langsigtede investorer er det ekstremt vigtigt at lægge mærke til disse dynamikker: risikobilledet vendes simpelthen på hovedet, når investeringshorisonten øges – i særlig grad hvis man som investor kun bekymrer sig for, hvad ens samlede afkast er ved investeringshorisontens afslutning. Det samme gælder, hvis man har et bestemt og ambitiøst mål for afkast, man gerne vil opnå med sine langsigtede investeringer.

Over de kommende 10 år er der ingen tvivl om, at man som investor vil komme til at se lavere afkast og større volatilitet, end vi har været vant til siden finanskrisen, og så er det ekstra vigtigt, at man holder fast i sine investeringer, fastholder en høj aktieandel og lukker sine øjne for udsvingene. Man bør huske, at det er investeringens værdi, når den skal udbetales, der tæller – ikke op- og nedturene undervejs.

Læs også
Top job