Debat

Opgør med ulighedspolitikken er klassisk liberalt gods

Skal skatten på at arbejde være højere end skatten på at have penge?

Da Folketinget havde finanslovsdebat, blev ulighed og arveafgift diskuteret livligt. Bo- og gaveafgiften, som for et par år siden blev sænket fra 15 til 5 pct, foreslår vi i SF og de andre røde partier at sætte op til 15 pct igen. Man må forstå på højrefløjen, at det er den direkte vej til konkurs for stort set alle familieejede virksomheder i det ganske land.

At den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen ikke kunne præsentere ét eneste eksempel på en virksomhed, der var kommet i likviditetsproblemer, er glemt. Vismændenes advarsel imod en lavere arveafgift til virksomhedsarvinger og den utvetydige konklusion at »familieejede virksomheder bør ikke have lavere arveafgift«, bliver ignoreret.

Fra højrefløjen bruges eksemplet med den lille håndværksvirksomhed igen og igen.

Men det er ikke de små virksomheder, der har udøvet det succesfulde lobbyarbejde. Det er 13 af landets største og rigeste familieejede virksomheder, såsom f.eks. Bestseller, Foss og Haldor Topsøe, der står bag netværket ”Vækst i Generationer”.

Et netværk, der til sammen har en formue på 161 mia. kr. og et netværk, som lykkes med lobbyarbejdet i en grad, så tidligere skatteminister Karsten Lauritzen udtalte, at der havde været »et massivt lobbyarbejde over for os politikere«.

Vores samfund er, ligesom mange andre demokratier, grundlagt på et opgør med aristokratiet. Formue- og privilegiekoncentrationen skulle brydes op.

Det er den liberale arv at sætte det enkelte menneske fri fra forfædres gerninger - at man alene er ansvarlig for egne bedrifter, gode som dårlige. Derfor virker det så utrolig ulogisk at netop en række liberale (af navn) partier så indædt kæmper imod en særlig lav skat for virksomhedsarvinger. For som cheføkonom i tænketanken Kraka Jens Hauch udtaler: »Det er et ret afgørende økonomisk princip, at man skal beskatte arv ensartet, uanset om det drejer sig om en familieejet virksomhed, aktier eller noget helt tredje«.

Er der ulighed i Danmark? Er det overhovedet et problem? Nej, siger højrefløjen. Næ, ikke relativt i forhold til mange andre lande.

Men ulighed bliver oftest defineret som indkomstulighed. Når vi ser på den ulige fordeling af formuer i landet, er det en helt anden historie. Danmark har den tredjehøjeste formueulighed blandt OECD-landene.

Arveafgiften udligner ulighed en smule mellem dem, der tilfældigvis er født ind i en velhavende familie og dem der ikke er. Så simpelt er det. Arv, uanset om det kommer i form af aktier, kontanter eller virksomheder.

Det er for længst dokumenteret, at de rigeste tjener flere penge på det at have penge end på at arbejde. Derfor har vi i SF også foreslået en formueskat. For det er da underligt, om man er socialist eller liberalist, at skatten på arbejde er højere end skatten på at tjene penge på at have penge.

Læs også
Top job