Serier

Aktiemarkeder holder stand trods stiv kuling fra øst

Trods en cocktail af barske nyheder er recessionsfrygten borte, og strømmen af makroøkonomiske indikatorer bekræfter, at vi er i fuld gang med at arbejde os ud af det væksthul, som handelskrig og fremstillingssektoren sidste år trak os ned i. 

Corona rammer verden

Globale aktier og ikke mindst de danske har i årets første fem uger holdt sig nogenlunde på benene trods stiv kuling fra øst. De kolde vinde startede med amerikanernes angreb i Iran, herefter fulgte Wuhan-influenzaen og som rosinen i pølseenden bød meningsmålingerne ved det demokratiske primærvalg på fremgang til de mest venstreorienterede præsidentkandidater.

Samtidig blev året på den økonomiske front skudt i gang med en dyr prisfastsættelse og halvsløje forventninger til regnskaberne. Alt sammen en cocktail, som lige så godt kunne have sendt aktiemarkederne omkuld.

Status er dog, at sidste års aktieoptur ser ud til at fortsætte, og at det også i år er amerikanske aktier og teknologisektoren, som er kommet bedst ud af starthullerne. Selvom vi ikke er blevet blæst omkuld, dækker årets stigninger i det globale aktieindeks over store forskelle i udviklingen mellem lande og sektorer samt tiltagende bølgegang på stort set alle markeder.

Udviklingen skyldes primært Wuhan-influenzaen og nedlukningen af Kina. Og man kan med rette undre sig over, hvorfor det trods alt ikke er gået værre, end det er. For Kinas enorme betydning for verdensøkonomien er indiskutabel, og ingen ville være blevet overrasket, hvis usikkerheden affødt af coronavirus var blevet ”undskyldningen” for en større aktiekorrektion, især i lyset af sidste års stærke performance.

Så længe vækstindikatorerne peger opad, så længe plejer vi investorer at lade tvivlen sejre eller, som den gode gamle traver i finansiel jargon så fint siger: ”buy the rumor, sell the fact”.

Men grunden til, at det ikke er gået så galt, er, at verdensøkonomien generelt er i god gænge. Sidste års recessionsfrygt er borte, og strømmen af makroøkonomiske indikatorer bekræfter, at vi er i fuld gang med at arbejde os ud af det væksthul, som handelskrig og fremstillingssektoren sidste år trak os ned i.

Så længe vækstindikatorerne peger opad, så længe plejer vi investorer at lade tvivlen sejre eller, som den gode gamle traver i finansiel jargon så fint siger: ”buy the rumor, sell the fact”. Når det er sagt, er alt selvfølgelig ikke rosenrødt, og tingene har det med at vende på en tallerken.

At det så indtil videre ikke er blevet Wuhan-influenzaen, der sendte fremgangen i sygesengen, skyldes flere forhold. Først og fremmest er det som nævnt, at vi pt. befinder os i en periode, hvor vækstindikatorerne peger opad, og hvor pengepolitikken globalt set er understøttende.

For det andet er det en udbredt opfattelse af, den coronavirussens konsekvenser i form af tabt produktion og omsætning i vid udstrækning vil blive indhentet, når den er kommet under kontrol. Selvom kineserne ikke vover sig ud på gader og stræder, har de stadig de penge på kontoen, som de normalt ville have brugt i nytårsferien, og der venter dermed en udskudt forbrugsfest.

Når det er sagt, skal man ikke undervurdere risikoen for fortsat bølgegang på aktiemarkederne. Trækker åbningen af Kina i langdrag, vil de økonomiske effekter også stige og hurtigt kunne aflejre sig i tillidsindikatorerne og dermed skabe fornyet usikkerhed om den globale økonomiske vækst.

Sker det, vil aktier sagtens kunne tage et dyk. Spørgsmål er så, om man som langsigtet investor skal reagere og nedbringe sin eksponering i aktiemarkedet. Og det afhænger af sandsynligheden for en recession. For alle aktieopture indeholder midlertidige bump på vejen, men fuldstændige stop og vedvarende aktienedture (bear-markeder) går typisk hånd i hånd med recessioner.

Mit råd er derfor, at man som investor skal holde fast i sin investeringsstrategi og eventuelt benytte tilbagefald til at opbygge sin eksponering til asiatiske aktier eller selskaber med stor eksponering til den kinesiske forbruger. Er man nervøs og frygter, at Kina udløser en global recession, anbefaler jeg at søge i ly i sektorer og virksomheder, der er mindre eksponeret til Kina fremfor at sælge ud af sine aktier.

På den lange bane er det nemlig dyrt at stå uden for markedet, og det er uanset, om det går op eller ned. Det er de færreste investorer, som kan time sine investeringer til salg på toppen og køb på bunden. Solgte man f.eks. ud 30. januar, havde man som dansker tjent et rundt nul på sine globale aktier i år. Til gengæld ville man være gået glip af stigninger her i februar, som i skrivende stund har bragt afkastet op på den gode side af 4 pct.

BRANCHENYT
Læs også