Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Dansk økonomi er på sprøjten

Medicinalindustrien er en vigtig spiller i den danske økonomi.

Fænomener som ”global afmatning” og ”recession” har på ingen måde fundet vej til den danske medicinalindustri. Medicinaleksporten steg med hele 27 mia. kr. fra 2018 til 2019 og tegnede sig dermed for over halvdelen af den samlede fremgang i vareeksporten. Det til trods for at medicinaleksporten ellers kun udgør 15 pct. af den samlede danske vareeksport.

Den stærke fremgang i eksporten af medicinalprodukter har i høj grad bidraget til, at eksporten var den vigtigst vækstmotor i dansk økonomi sidste år. Fremgangen i eksporten løftede omtrent halvdelen af den samlede BNP-vækst på 2 pct. i 2019. Medicinalindustrien har derfor også indtaget en absolut hovedrolle i dansk økonomi. Med et glimt i øjet og måske lidt ”onkel-agtigt” kan man sige, at dansk økonomi er kommet på sprøjten.

Medicinalindustriens betydning for dansk økonomi er generelt vokset betydeligt over de seneste 10 år. I dag udgør medicinalindustrien knap 4 pct. af den samlede økonomi mod 1,5 pct. i årene op til finanskrisen. Siden 2009 har de danske eksportører af medicinalprodukter tilmed vundet markedsandele. Det vil sige, at dansk eksport udgør en større andel af den globale import af medicinalprodukter. Det dækker både over, at der eksporteres flere medicinalprodukter, og at prisen på de danske medicinalprodukter har udviklet sig særligt gunstigt. Den danske medicinalindustri producerer simpelthen flere varer af en kvalitet og type, som gør, at de kan afsættes til en højere pris.

Ser vi på antallet af beskæftigede i medicinalindustrien, så er kurven opadgående. Men antallet af ansatte udgør fortsat kun ca. 1 pct. af den samlede beskæftigelse. Det understreger også, at medicinalindustrien er kendetegnet ved en tårnhøj produktivitetsvækst. Det skyldes ikke mindst, at medicinalindustrien over en lang årrække har investeret intensivt i forskning og udvikling. Omkring 80 pct. af medicinalindustriens samlede investeringer har i de seneste år været i intellektuelle rettigheder. Medicinalindustrien er derfor også kendetegnet ved en stor beholdning af immateriel kapital i form af netop intellektuelle rettigheder.

Der er ingen tvivl om, at medicinalindustriens succes har bidraget med både vækst og velstand til dansk økonomi. Medicinalindustrien har blandt andet sikret, at velstanden herhjemme har holdt trit med de lande, vi normalt sammenligner os med. Men nok så vigtigt, så har medicinalindustrien gjort dansk økonomi mindre sårbar over for et tilbageslag i de globale konjunkturer.

Det er en succeshistorie, der forhåbentlig kommer til at vokse yderligere over de kommende år. Men det er også en succes, der skal værnes om fra politisk side. Det er vigtigt med et løbende fokus på sektorens rammevilkår, eksportmuligheder og adgang til højt uddannet kvalificeret arbejdskraft – også fra udlandet.

BRANCHENYT
Læs også