Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Svulmende statsgæld koster dyrt i lande med faldende folketal

Befolkningsudviklingen kan spænde ben for afviklingen af statsgæld.

I mange vestlige lande er statsgælden omtrent lige så høj som før finans- og statsgældskrisen. Aktuelt er statsgæld dog ikke et tema på finansmarkedet, fordi gældskvoterne (statsgæld i pct. af BNP) er faldende, og fordi det rekordlave renteniveau, parret med økonomisk opsving, gør det lettere for de forgældede lande at servicere gælden end ellers. Lidt ligesom i husholdningsøkonomien.

Men statsgælden skal betales tilbage, og her ser nogle lande ud til at kunne blive særligt udfordrede de kommende år. Det drejer sig f.eks. om Japan, Grækenland, Italien og Portugal. Ikke af økonomiske grunde, men på grund af befolkningsudviklingen de næste 20 år.

Gældskvoterne kan nedbringes på tre måder (bortset fra en statsbankerot):

  1. ved at staten betaler sin gæld planmæssigt tilbage, hvilket kun kan ske ved brug af skatteindtægterne, eller
  2. ved at inflationen tager mærkbart til, så realværdien af gælden falder, eller
  3. ved at BNP-væksten tager mærkbart til.

Hvis økonomien fortsætter som nu, dvs. med moderat vækst og lav inflation, er der kun skatteindtægterne tilbage til at finansiere nedbringelsen af gældskvoterne.

Det går også fint, så længe der er skatteydere til at betale skatter. Men lige præcis på det parameter ser nogle af verdens mest forgældede, vestlige lande ud til at blive voldsomt udfordrede de næste 20 år på grund af et faldende folketal. Der bliver simpelthen færre skatteydere til at finansiere tilbagebetalingen af gælden, så hvis den skal foregå i det nuværende tempo, og i fravær af stigende inflation og/eller stigende økonomisk vækst, er der kun den mulighed tilbage hæve skatterne på et fremtidigt tidspunkt eller stramme den finanspolitiske livrem endnu mere ind.

Konkret er statsgælden målt i pct. af BNP højest i vestlige lande som Japan (238 pct.), Grækenland (176 pct.), Italien (133 pct.) og Portugal (118 pct.). Samtidig er det netop disse lande, der er blandt dem, hvor folketallet vil falde kraftigst henover de næste 20 år ifølge FN’s befolkningsprognose. Japans folketal vil om 20 år være 13 millioner, svarende til 11 pct., lavere end i dag, Grækenlands 1 million lavere, Italiens 3 millioner og Portugals 0,8 million lavere.

Befolkningerne i disse fire lande med høj statsgæld kan derfor se frem til at skulle betale mere i skat i fremtiden, når gælden skal betales tilbage og forudsat det nuværende økonomiske miljø. Det vil gå udover væksten, for ikke blot betyder et lavere folketal, at arbejdsstyrken skrumper, men højere skatter betyder desuden færre penge til privatforbrug.

Lunere i svinget ligger USA, som ganske vist også har en høj statsgæld (brutto 106 pct. af BNP), men hvor folketallet de næste 20 år prognosticeres at ville vokse med 37 millioner indbyggere, svarende til 11 pct. Der bliver med andre ord flere skatteydere at deles om opgaven.

Det bliver interessant at se, hvordan de gældsplagede lande med faldende folketal vil løse udfordringen de kommende år. Det kan bestemt ikke udelukkes, at der på et fremtidigt tidspunkt kommer en ny gældskrise i Sydeuropa, men også i Japan.

BRANCHENYT
Læs også