Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Gør energirenovering af boligerne let

Vores boliger er ikke nok i fokus i klimadebatten. Branchen bør gøre det nemmere for ejerne.

Det er særdeles glædeligt, at Klimarådet peger på, at energirenovering af den eksisterende bygningsmasse er en af de nemmeste og billigste måder at spare på energien og dermed nedbringe CO2-udledningen.

Klimarådets nye rapport har masser af gode anbefalinger, når det gælder bygge- og anlægsbranchen. Ikke mindst når det gælder intelligente styringssystemer af el, varme og ventilation, som også Klimapartnerskabet for Bygge og Anlæg har som en af sine vigtigste anbefalinger.

Det samme gælder for en række af de andre tiltag om energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, hvor Klimarådet især peger på, at offentligt ejede bygninger må gå forrest.

Imidlertid forholder Klimarådet sig ikke særlig meget til vores boliger. Hverken parcelhuse eller lejeboliger, hvilket er en stor skam. For her er der meget at hente.

Vi ved, at befolkningen og bygningsejere interesserer sig for energirenovering og energieffektivisering i deres bygninger og/eller bolig.

Bolius’ hjemmeside og andre søgetjenester oplever rekordmange henvendelser og besøg. Men det skal også medgives, at det for den enkelte bolig-/bygningsejer kan være svært at finde ud af - hvad man skal, og hvad er det rigtigste?

Derfor bør vi se, om ikke vi kan skabe pakkeløsninger for energirenovering af boliger, ’plug and play’-løsninger, så bygnings- og boligejere af enhver art kan henvende sig ét sted, til ét konsortium, hvor man får et uvildigt råd fra en ingeniør eller arkitekt om, hvad der bedst kan betale sig i den enkelte bygning eller bolig.

Hvad prisen vil være for at få energieffektivisering eller energirenovering sat i værk. Hvad er den forventede besparelse på varme og energiforbrug, og hvordan kan dette finansieres? Hvis der er behov herfor.

Hvis man derfor etablerer joint ventures mellem rådgivende virksomheder, udførende virksomheder og finansielle virksomheder, så ville man som bygnings- eller boligejer kun skulle henvende sig ét sted for at få et kvalificeret råd, opgaven løst og finansieret.

Når vi ydermere ved, at rigtig mange af vores parcelhuse er samlet i store parcelhuskvarterer, som er opført på nogenlunde samme tidspunkt, på stort set samme måde og af stort set samme materialer. Så kan man typologisere både bygninger/parcelhuse, men også de løsninger, som er mest relevante. På den måde kan indsatsen skaleres. Skalering og gentagelse betyder, at vi bliver bedre til at energirenovere, men også at prisen vil komme ned!

Samtidig bliver det interessant for den finansielle sektor, for eksempel pensionskasserne, at gå med i sådanne konsortier, hvis vi kan sikre en vis volumen af aktivitet.

At begynde på denne opgave med at danne joint ventures for energirenovering behøver ikke at afvente hverken klimaplaner eller regeringens initiativer.

Det samarbejde kan virksomhederne bare gå i gang med umiddelbart, og det er egentlig mærkeligt, at det ikke allerede er sket - interessen og behovet fra bygningsejerne taget i betragtning.

BRANCHENYT
Læs også