Serier

Overvismand, foreslår du en afstemning om coronastrategien?

Sært. Men måske nødvendigt. Måske bør coronastrategien afgøres i stemmeboksen.

Corona rammer verden

Overvismand Carl-Johan Dalgaard melder sig nu i rækken af danskere, der stiller spørgsmålstegn ved regeringens og myndighedernes coronastrategi. Nedlukningsstrategien. Strategien er ifølge overvismanden umådeligt dyr for samfundet og muligvis ikke effektiv. Muligvis. Her peger overvismanden på udtalelser fra WHO’s virusekspert Bruce Aylward. De udtalelser er meget kritiske over for nedlukningsstrategien.

Nu bliver det sært. Eller tragisk. I Sverige, hvor sundhedsmyndighederne som bekendt har taget minimale tiltag i forhold til de danske, har svenske forskere i går skrevet et samlet opråb til regeringen om at gribe ind. Altså gribe ind over for den gældende svenske strategi og bruge langt mere nedlukning. À la Danmark. Ifølge talsmanden for Stockholms lægeforening er beskyttelsesforholdene i Sverige ”forfærdelige”...

Læs også