Debat

Skattefri generationsskifter til fonde

Et nyt lovforslag skal gøre det nemmere at overdrage selskaber til erhvervsdrivende fonde uden beskatning. Det kan være et alternativ til andre generationsskiftemodeller.

Peter Nordentoft, Partner, Roesgaard & Partners

Skatteministeriet har nu fremsat et lovforslag, som vil gøre det muligt at overdrage selskaber til en erhvervsdrivende fond uden beskatning. Det skal lette generationsskifter af selskaber og give et øget incitament til fondseje.

Med de nugældende regler kan det være dyrt at overdrage et selskab til fondseje. Overdrager en person aktier til en fond, beskattes personer således som om han/hun havde afstået aktierne til markedsværdien. Og overtager en fond aktier i et selskab ved arv eller gave, kan det også udløse boafgift eller beskatning af fonden. Er der tale om en familiefond, hvor medlemmerne af en bestemt familie har fortrinsret til uddelinger fra fonden eller fortrinsret til bestemte stillinger m.v., beskattes gaver til fonden med en afgift på 20 procent. For personer kan det derfor være en meget dyr løsning at stifte en fond...

Læs også
Top job