Serier

Verdenshandlens kollaps bliver større i 2020 end i 2009

Der er afgørende forskelle på coronakrisen og finanskrisen. Den aktuelle krise ser ud til at ramme verdenshandlen hårdere, og det får store konsekvenser for dansk eksport.

Corona rammer verden
En stor del af Danmarks eksport er medicin, fødevarer og energiteknologi, hvor efterspørgslen forventes at være stabil. Foto: Mik Eskestad

En sammenligning af coronakrisen og krisen i 2008/2009 viser, hvordan international finans og forsyning har ændret sig de seneste 10 år. Hvor krisen for 10 år siden opstod i finanssektoren, har den aktuelle krise rod uden for økonomien.

Finanskrisen startede som et amerikansk problem med ”subprime”-krisen allerede i 2007. Den udviklede sig først til en global finanskrise, da finansminister Hank Paulson i september 2008 afviste at redde Lehman Brothers. Lehmans kollaps viste, at finanssektoren var forbundet på uoverskuelig vis. Kollapset ramte ikke bare USA, men også Europa, hvis banker i høj grad var en del af tidens finansielle kasino på Wall Street. I starten af 2009 faldt verdenshandlen så med næsten 20 pct. – det største fald siden krisen i 1930’erne – men kom hurtigt tilbage...

Læs også