Serier

Genåbningsplan skal tættere på virkeligheden

Hjælpepakkerne blev designet til at give luft i økonomien, da Danmark skulle lukkes ned. De giver til gengæld udfordringer, nu da virksomhederne skal op i omdrejninger igen.

Corona rammer verden

Genåbningen af Danmark er i fuld gang, og jeg må sige, at jeg er stolt over, hvordan vi i Danmark har håndteret situationen. Arbejdsmarkedets interessenter arbejder sammen om et fælles mål, og vi ser en lang række eksempler på ”partnerskaber” mellem staten og det private erhvervsliv.

Men det betyder ikke, at der ikke er plads til forbedring. For beslutningstagerne er ikke altid i tæt nok kontakt med virkeligheden. Hjælpepakkerne blev nemlig designet til at give luft i økonomien, da Danmark skulle lukkes ned. De giver til gengæld udfordringer, nu da virksomhederne skal op i omdrejninger igen.

Det store spørgsmål hos mange mindre og mellemstore virksomheder er, om det kan betale sig at åbne på nuværende tidspunkt, eller om det bedre kan betale sig at vente. Vi får mange henvendelser fra virksomheder, der ønsker dette beregnet, og det er klart, at vores opfordring lyder, at man så vidt muligt skal gøre sig uafhængig af hjælpepakkerne. Men driver du eksempelvis en restaurant, en café, en butik eller andet med en meget lille overskudsmargin, vil de skærpede myndighedskrav gøre, at du vanskeligt kan skabe overskud på nuværende tidspunkt. Med andre ord: Hvis halvdelen af bordene i restauranten skal sættes ud på lageret for at overholde kravene, er det ikke lønsomt at holde åbent.

Derfor er der behov for mere fleksibilitet i aftalerne, og det gælder begge de to store hjælpepakker, lønkompensation og faste udgifter. Der er ganske enkelt behov for mere individuelle vurderinger og knap så rigide krav. Det kan eksempelvis gøre en stor forskel, om du har mistet 34 procent eller 35 procent af din omsætning – ja, faktisk kan denne ene procents forskel være udslagsgivende for, om du er berettiget til kompensation eller ikke.

Vi mener derfor, at der løbende skal arbejdes med hjælpepakkerne, så de i højere grad tilpasses genåbningen frem for nedlukningen. Det kan også være hensigtsmæssigt at forlænge hjælpepakkerne for udvalgte brancher. I dag er slutdatoen 8. juli, og for nogle brancher er juli højsæson, mens det for andre er årets dyreste måned.

Et andet spørgsmål er, om hjælpepakkerne holder tabsgivende virksomheder kunstigt i live, og om ikke man skal lade falde, hvad ikke kan stå? Men så enkelt er det altså ikke. Selvfølgelig skal staten ikke holde hånden under virksomheder, der er tabsgivende. Men tanken om, at vi i Danmark har et stort antal virksomheder, der ikke løbende er underlagt markedsmekanismerne, er utopisk. Alle mindre og mellemstore virksomheder er konkurrenceudsatte, og hvis ikke virksomheden er konkurrencedygtig og konstant fornyr sig, jamen så eksisterer den ikke.

Hertil kommer, at der er mange grænsetilfælde. Er du eksempelvis en nystartet selvstændig erhvervsdrivende, er likviditeten presset og kassekreditten sandsynligvis bundet sammen med privatøkonomien. Aftalen med banken er måske, at du skal generere overskud inden for de første 12 måneder. Hvis det er tilfældet, kommer coronakrisen i den grad på tværs. Skal vi ikke hjælpe en sådan virksomhed, der endnu ikke selv kan stå?

Det er klart, at hjælpepakkerne holder virksomheder kunstigt i live i øjeblikket. Det er jo også hensigten i den ekstreme situation, som vi befinder os i. Kan de ikke overleve på længere sigt, sørger markedet for, at der bliver plads til nye virksomheder og koncepter, som forbrugerne hellere vil have. Også her har vi et sundt og velfungerende erhvervsliv i Danmark.

Det er samlet set positivt, at politikere og embedsmænd har handlet hurtigt og effektivt i en krisesituation som denne. Nu skal regler og hjælpepakker forfines, så de får den ønskede effekt også på den lange bane. Nogle brancher kan køre 0 til 100 km/t på få dage, mens andre vil være måneder om at genvinde det tabte. Derfor skal vi hjælpe hinanden med at bruge ressourcerne i tæt kontakt med virkeligheden.

BRANCHENYT
Læs også